I vi Galaxy Note: 20 th y l, mt chic, my cc k, ng mua, thi, im, hin, ti bi, v, n c nng, cp rt, cho, Samsung, Galaxy. Note: 10. Ca nm ngoi song, song vi, th chng, ta, cng s c; thm s la chn, l, cn snellville, tp, 65, Plus vn d c nhiu, anh em, a thch ng khng, Bi, v, khi c chic con ko Snapdragon th cc bn c; th, chi game mt, ci, Qung Ngi hn khng lo b git lag mt cng nh l b, hiu hiu nng yu yu. I cht ging nh con chip Arsenal, ch 90 trn nhng, phin bn, ca, th, gii, Vit, Nam, c ci, th quan, trng, l, sn phm, ny h, tr chng, tn, nm, nh, nh, vy th. I vi mt sn phm cng tm gi 15 triu nhng li l, mt chic, my ma mi ra, ca n xung na th, chng c l do g m b qua cho my ny ch c mt iu, ng, tic m thi y l. I vi Samsung Galaxy Note: 20 th chng ta s, ch c mn; hnh, full HD, cng vi, tn s; qut, l, 60, hp s, khng c; tn s, qut, cao ging, nh, v bn, cao cp, hn, ca, n, l, Samsung Galaxy Note; 20; Ultra th cht na Chng ta s, cng nhau, chia s, k, hn, v y l, xinh 123 tra bi v y cng s, l chic, my nm trong danh, sch, ngy, hm, nay, trong, my th hai chnh, l, oan, cp, 8 m.

I vi con ci, ny th n s. Mc gi, l, hn 16 triu ti t Mobile, nhng 16 triu ny Th s lm my mi mt trm, phn, trm, new seal v, cc bn s, l, ngi, c bc; seal ra, l, ngi s; dng; u tin, ng, khng, ngon, lnh v. I vi OnePlus 8. Pro th y l mt chic, my m trc mnh cng dng ca, khong, tm, no gn mt thng, ri, v bn, thn, mnh, nhn, thy y r, rng l, mt chic, my Nu nh cc bn khng, quan, tm, qu, nhiu, vn, l, thng, hiu, ca, n n T nc no th n li cc k, tt th, nht, l, n s c s; dng con chip, stovl 865 l, con chch, rt, l, mnh m th, hin, ti c l, nu m ni, n yu hn, con chip; no th n s, ch yu, hn, l, Slime 865 plus ri yu, hn Apple 14, m thi, ng, khng, lm g c, ta game no c th lm kh c chic, ging, 865 th hin, ti cha, k, n vic, l, mi, Nhng chic, my n ti OnePlus c s; dng ci, nn, tng, oxygenos, th, N c ti: u rt: l, ngon gn, nh, l, Thun, Google, khng c qu, nhiu ty bin t, th, Nhng, ci, vic, ca bn, mi, p, ny cc bn s; dng, hng, ngy, phi khng, gi, anh, cng, nh, l, khng c. I ln. I chin g ht vn th hai l, OnePlus 8, pro n cng l mt cht, my mang chng ta tri nghim Cc, k, ngon c th phi mn, hnh, khi m chng, ta s c phn, gii, l, hai, ca, cng, vi, tn s, qut, l, 120, hp V: 120 hng ny n s; hot ng, ngay trn, gh, phn, gii, 2K lun ch, khng, phi hi, sinh, ging, nh, cho m thng; Samsung mun s; dng 120 hng th li b y xung, Full HD, Ri mun, dng 2k th li phi, dng, 60 hp, khi, Sinh qu l, ng tic ngi Cha, k, n na mn hnh, ny n t rt nhiu nhng chun Cng ngh nh l t gii mu.

I xe i ba ri chng ta c 10 bit mu mu, sc su mu cc, th trn y l, kch ngon vi, tng phn cc th na Ni, chung rng v, mn hnh ca, chic khn, cp 8, pro th chng, ta, khng c bt k iu g? U th ch trch c mnh ni, ra, ni, vo th, ba ni, chuyn, trc, Samsung, Galaxy note2, bungeanum g, phin bn, Hn Quc y l trong, my m mnh, i nu bn nhm, ti n ri th cng chng, cn phi lm ci g nhiu, v n thc S ngon c bit: phin bn, Hn Quc na ch, sao mnh, ra, 65 Plus Ch, my nay Mobile ang bn, cho, cc bn, vi, n U19, triu, Vy, th, vi, mc gi; chnh; u cn; l bn, triu, vi, n 20, Thng thng, chng, ta s c; thm; Nhng g: u tin, l bn s c, cm bin chnh vi, phn gii ln, ti 108 megapixel th hai, l, cc bn c, Camera Zoom, 5x v, cc bn c, th, dng ti a cc c s: 2pic ln ti l 50 x, th, 3 l. I vi Samsung Galaxy Note: 20, Ultra phin bn, 5G th cc bn, vn c th s, dng 5, giy chc, chn, ri, v, cc bn, cng s c mt th na l, mn, hnh, ngon, hn, vi, phn gii, ti a ln ti; l, 2k hoc cc bn C: th h, n xung, l, full HD, cng vi, tn s, qut, l, 122 c nhng ci tri, nghim, cho, mn, hnh, l, mt m hn cn i vi: nhng th lin, quan, n phn, cng ngh sc, ri, lin, quan, n phn, Spen, th, n cng s; Tng t nh pha trc, Samsung Galaxy Note: Honda m thi, Nn nu nh, cc bn, khng, quan, tm, v, vn, l, mn, hnh, n phi l, 2k ri mn, hnh, n phi tht s, l mt m cc; th ri, l, camera phi, l, Dung tu, ngm, 5x; Th: ok c th la a Galaxy 20 bi v n vn, mang n cho chng ta nhng tri nghim, gn, nh, l, kh, tng, ng chn, my th t s; l chic, my n vt qu ci, my ht m gi, 20 triu mt cht, chnh, l, chic, Iphone 12 hm trc th mnh thy Intel mobile c mt nhng chng trnh y l, gim gi, cho, nhng chic, my iPhone 12 phin bn, vianney n ch, cn l, hn 20 triu mt t m thi, cn hm, nay ht, chng, trnh, ri, th, n s, quay Tr li mc gi c ca, n, cn tao l, 21 22 triu g th, cc bn c, th, tham, kho, thi, ng, Linh, mnh, l, s, bin gii, khng c.

I video i vi: em khng 12 th y C l, l mt chic, my mnh khng, cn phi ni qu nhiu na ri n nhn c rt, nhiu nhng s, ci, tin, v c, bit phi k, n l, phn, mn, hnh, khi m thc s khc bit; Chnh lch ca, mn hnh, iPhone 12 v, ci ging, pro n gn nh l, khng, cn na nm, nay th 2012 chng, ta, cng c mn, hnh oled, phn gii, Full HD, Ri, sau, th, nhng, cng, ngh, v d, nh, l, nm nh, v d, nh, l B: nh RAM ln 4GB ch gi, cng c mang ln ri cho ti vic y l, sn phm, ny n cng, rt c s, dng, cafe: ging y chang, ci phone ca, chic iPhone 12 pro c kch thc cho v, tr cc, nt bm, ri cho ti Ci phn p lng th, trong ci, ny cng c th s, dng c chung, nh, cc, bn, lu, nh, n s, ch s, dng c, chung, nhng, chic, p, no m c khot ht ton b, ht bng, khu, vc, gara m thi, con bi, nhng, ci, p, Lng m c l, cho camera y th, khi, gn, ci, p lng iPhone, 12pro, ln, 2012 n s b; d, ra mt ci li nhn, n s, hi bun, ci, nhng, tng, quan li th, em, khng, 12, nm, nay, r, rng, l, mt chic.

https://www.youtube.com/watch?v=BAV76yXEDn0