I da chnh hng th n s c ci s ny quan check, xem th, ci hai s cui trng; nhau hay, khng, th s, ng nhm, Anh, ngh, ra, ci, m QR, th, lm gim y H y m nn, l, cng, khng, tin tng, my cn bn Ci cy Ken du n chng ngi ta, ku, l, nu nh, cc bn, bi, nc, bi, nc, l, trn, ny cho n s, hin ra, ci, chu, bi da mu, trng Hoc l, cc bn tm, mc ln, n, th, n s, hin ra, ci, bi da mu En Nhng m ci, ny mnh khng bc, ra c n c mt lp, nilng, bao, ri, cht m mnh, ht cc ngn tay nn mnh khng cc, kiu, l c By gi, nhn xung quanh, xu nh, n ngn, hng lun, nh, nghe, lnh, ci g M hp, Gi th mc phi c mt ci np, ny Nhng trong, l, xt, lun y cc bn s c; tng cho mt ci, bao da ny bao da ca, Bu, ra c m nu b, m lun, bng mt ci, bao, ra, mt ci c, lm mt ci, sch, Hng k, sch bo hnh, nhng m ci, ny ton, tin, chung, ting, Anh, nh m khng, ai cho, mnh ht, nn, l, mnh, cng, khng, bit; l bn; u na n c mt bn; v, chm, ny c 1; sch hng, dn s, dng ny mt sch, hng, Dn s dng ca, bi M1 mnh s, hng dn, l, k, lun, nhng, m tin, anh, vi; li l, th ging, Lm Minh, Sai, nh, th, no lun n mnh s, cch bao, nhiu, phi thu, cho, r, Ny ri, anh c th, dng c th, dng, cho, Laptop n khi headphone Jack mu, ci, ny c, lm ngy c ci, ui chuyn hay, sao em, ni, chuyn, ang, nghe, vi, headphone, anh khng, cn nh lp, pin khi m s; dng cho in thoi, ny n bit bn, ni, l, cc bn c, th c trong, Ny trong cc dy ni, ny khc phc, ci, vn m mnh, gp li nh D, qua bn ny nhn ci bao da bao da ny th mnh th n s, lm mm Em, ng nh, l, khng phi da tht ri nhng m khi da ny, cn n Cng sng tay lm vi li mnh s, l sau khi, trong, cp, nhiu, qu, trong, ci, ti nhiu th n s b, trc ci ra, ny ra, mnh c ci ti mnh khi mnh, lu, qu, l, n b trc ci ti da hay cht t lp da Ny ra ny n, cn mt t vi trong.

I l thch lun nh rt thng Mnh Tng mnh nh y l, cy mt t b, mnh mong ch ci, ny nhiu, lm Lu, lm lun, tht phi l, t hng m hng, n v, lu nhng m kiu, nh, l, phi cng, kinh, t m, my rc Em v c sp xp mi vic ch Ton y th, hy thc, ti rt bng cc; dy dy m rng, ln xin mt ci, dy, bi, ra c m gin, mc qun, ci, dy, l, cho g m, ch m mt khng, bt, kp, bng, thp, th y L th chai ln t 6m na nh, Nn l cc bn khng, cn phi s ly; mantissa, l khi. No, i qu ho nhong m n b trng nhng n di qu, ri n ri vi li n vn t ngi khc nhc ri y l, trn ny th cng c mt khc dy na khng, bit l tng chiu di ca, ci ny l, 6m, hay, l, Mi khc ny 6m ang l chiu di 6m h con ci cc ny kim loi, nh Em mua, ci g gi, Chc bn, nghe, ri, m c ci, ny nh th, k, v, Xoay ci, ny ly, ci ny ra th s c mt qu, nh cc, pin Nhng m khi xi cho in thoi y cc bn khng, cn dng, pin s ln quay ngc sn xut by gi, ri, ka gh, khi, nhn bn c ci, ny mt bn, nha, Ri, trm, tui, n s; tng l mt ti nh th, ny s, trong n, Th s c mt ci, ci lc, my lc gi, ci rnh qua y mi ngi lc r tim ny s; trc bn, xem, l, ci, tai, nghe, ny Ci, nick ny c chun khng nghe, hi, sng, mnh c test; th ri Th, thy n cng tt chnh; L hi khc bin mnh phi, i tuyn Anh xung qu, nn, l, cng c nghe y ri trong, ny l c mt cy, kp, gp li ci, o p, p, ln, o bi ht cho.

I Nc Mt Trn mt dng, trng, giang sng, lm lc bng. I mong ch ci ny nhiu lm lun nim hi, vng ca, mnh, t cho y l, mt ci c chuyn qua k, kiu nh ci loa, ko ko n hay l, ci m ly; v vo m him, my ngi kia, l ci; u ny mnh nhiu khi Hi giao b sai ht t v, khng c nhng m mnh, thy chc hi xm m ngh b, nhng m ci, ny cc bn, phi em, nh, thit, m n mi, vo ch khng phi d, vo y l, ci dy, ny Tri, i n nng, kinh khng, Khip lun cc bn. I vi mt ci in thoi, th n nng, lm l, thm mt cc, st ny na ny mnh b ln quay Mnh tng ly ci ny ng k m.

https://www.youtube.com/watch?v=qx4wH7ktlh4