L gii dng rt chc chn nh, ny n s, lm quen bn y trc, tai, nghe, chng, ta bn c th thy rng, thit, k, n xinh, qu V, ri cc bn, rt, l, h, m mnh, tng ri s; a v b check, ph kin, trong ci, Hp nh ny chng, ta c c sn lun mt ci, cy, np, cc, bn m, ci, mc gi, ch, tai nghe na rt, l, r, ri m chng, ta c c; ra, nhiu, ph kin, n 1 ci cy, rt, l, chc, chn, l, cng, ca, lun c. Tai nghe Ngoi ra th, thng, ta c tng, cng, rt, l, nhiu, tip m t y l, khng ch tip tao Su. U m tip bt bin xt lun thi y memory, foam lun, ci Bt Bin do nhiu anh em, thch, cc bn, tip nh, ny mnh, th, tao, khng, quen, Ngoi, ra, th y c kt, o ra cho, ny cng nh, l, hai, ci, nh, th, ny hay. L hai ci, lm g lun, vo tai, nghe. U t l y s, l, dng, tai, nghe, thit k lm sao m to chng ta eo theo, dm kia, p, l, tt, nht, th, chng, ta s phi. I vo y c chng ta s phi cn ci dy. I vo nh th ny chng ta eo, cho, n gn, nht ng, nhin, rng, nu, cc bn, khng, mun s, dng ci, ht, nh th, ny eo, ln, tay, n hi, cng, ch c bn, Hong on ny, eo, trc, tip ln, nhng, m vi, mnh th, mnh, Thch gn thm my hn Ti v: eo n s, chc chn, hn, rt, l, nhiu, v c; thit k, ca, tai nghe, ny th, cc bn, th, thy c l y l, phi hp, gia kim loi v cao su map; V d; nh nhng; ci; u gic Cm ny Nhng rc, cn chia hai l, ci b, con ch, ny th n, u c bc kim loi n mu, hng, hng, vng v, nghe trng da p v, rt l, nhiu phn, dy, ca, n, th c, lm bng cao su ca, ny Nhng m mnh.

Thy l n hi d, ri qu thy v, phn hc sinh, ca, n th, qu tht, l, mnh y l, mt cu, con trai, nghe c phn, mu Dinh n, lm b mnh cng thy lun rt l, mng v, rt, l, nh, nhng m nng, anh em M eo ci dng li eo y eo ci ny cho s, bnh thng y th, hi kh eo, ci, n, lm n hi cong l, trn cc bn, mun, em, tt, nht, th, bt, buc, phi em, dng, yu, hp, v, cm gic, eo, Th, mnh D, con Anh nghe ny cc, k, nh v cc, k, h, rt, l, thit tay, xuyn, anh, em, hon ton, yn tm, th, dng, cho, tai nghe, ny m khng, lo c bit: v ph kin, ny chng, ta c rt, l, nhiu, th v Bill ny, ri v, cch Eo cc th th mnh, nh gi, l, ok, trong by gi, th c, ba cho 5.000 thi, cn phi chy m Th, sao Th vn nh ci truyn thng ca, sao gip chng ta s c; ch m, Sao tn, hiu, l g dng, bt, ngt ngo bn Y l mt chic tai nghe m n tp trung vo gii, quyt nhiu nht s, ginh, ph c chng, ta, nu m nghe cc, bi nhc, ballad nhc, con lng. I nh nh ca, Bch Phng, nhc hay, Tun hay, nhc, ca, Soobin, Hong Sn, ngi trc y th, chc, l, ok, th gii, mt nh, kh, l di dng, ngt ngo v, nghe rt, tnh, cm v, mt gi bc, s khi c qu, nhiu, m, n c.

V: cht n di dc n chc chn, vo n gn gng hi ngh lan ta, l, n ly, cho n gii khc cho, nn, l, nu, anh, em, mun, nghe, th, loi, nhc pop nh, nhng th, ok, nhc Gold, cn nh m anh, em mun, nghe y Quy trn y khng phi trc, anh qu cho cc bn con v, gii cht th con ny cng rt, l, ngon, khi, m n kh sng v n di ch n khng b, qu hc m tn, dng nghe, nhng, ci, bi, nhc c nhiu, nhng c v.

https://www.youtube.com/watch?v=xLcGCaweoEQ