vn trung chun cam kt bn, laptop PC Gi, tt, nht th, trng mua qua knh FA, gim, ngay 300k Anh trong kho. U c chi li v Channel ti l, mnh ang, dng 20 sang y Hm, nay, th, mnh s, quay tr li vi, mt video gi, l, t vn, cho, anh, em ngu in thoi vi, mt ci, mc gi, cc, k, hi, v, chng trnh, ny ch, din, Ra trong mt ngy, duy, nht m thi, Th nn, nu bn, no ang c nhu cu mua in thoi, gim, gi, mt ci, mc gi, l, dng, tu, Bun, th c th, tham, kho, ngay, nh, c th, th, vi, ci in ny s, din, ra, v, xtoy, Ey s tin, hnh, l, khai trng, chi, nhnh, mi, ng, quanh, Trung G Vp, th, nn, l, nu bn, no ang c; nhu cu, mun mua in thoi, th c th, tham, kho, thng, qua c ci, bng c, ph m by gi, th mnh s, n vi; Nhng sn phm m ang c gim gi phi ni, l cc, k, ngon, trong, t khai trng, l, nh, ri; u tin, th, mnh s, n vi, mt ci, chn, bp, t nh, Samsung, cng, ang, c gim gi cc, k, mnh, thn, ch, elyt, chng, ta s; Sn phm Samsung Galaxy S9 mi sn phm, Samsung, Galaxy S9, th bn s c mt thit, k, nh, gn, ny c, sao con cng c kh, nng, hin, th, mu sa tt N s c c, phn, gii, 2K, v, mc gi, gc, ca, n s, lm 5; Triu 190.

000 ng v, cho c c khai trng, ny th n gim ch, cn l bn, triu 890.000 ng m thi, nhng mnh thy y l, mt ci, mc gim, gi n qu, hi, ri, hay, l, nhng, sn, phm, cao cp, khc, nh, l, Samsung, Galaxy. Note 9 phin bn, 99 phn trm Hin, ti th, ang c bn, mc gi, l su triu, 790.000 ng Tuy, nhin, trong, ci, t khai trng, ny Th, cn c th, mua c n vi, mc gi, ch, cn l su triu 190.000 cc bn, Ni, nh, vy, L chng ta s c, gim gi; u cn l nm su trm, nghn, cng, l, mt ci, mc tit, kim tng; i nhiu kia mt ra, chn mua, nhng, sn phm nh th, ny hoc l, mun sn, phm, cao hn, th, chng, ta s c sn, phm, L nt 20 Ultra phin bn, 5G Hng Kng y l, phin bn, hai, sim v, l s c, cho, mnh c chip, 865, Nu bn, ang, cn cho mnh mt chic. My dng Note ca, Samsung c 2, sim ny hiu nng, ca, n phi thc s, mnh th, vi, sn, phm, Samsung, Galaxy, Note, 20, Ultra 5G Chnh nm c la chn m khng, th, no b qua tao mi, phin bn, Hng, Kng, th, n s, khc sau; Mt ci Vit Nam, ng ch, l, chng ta s c, a cho mnh trn l, con chip, 865 quyt cc bn, mn, hnh, ca, n, th, 120 ht, qu, nhanh, qu, va ri, camera ca, Note, 2, Ultra th chc, chn khng, cn phi nh gi li lm G pin ca, nc 20 cho cng nm, trn, ging, sn, phm, Galaxy, Note, c c: mt bn, thn, pin cc, k, tru c mc gi, gc, ca, n s, l, 20, 4.

290.000, ng, Tuy, nhin, trong, cc, t m bn, ca, hng, mi, quanh, Trung, ny cc bn C: th mua n vi, mc gi, l, 20, 3.490.000 m thi th ci, ny nh y l mt cc, mc gim, gi, gn, 1 triu v, cng rt, l, tt, cho, anh, em, mc ang, tham, quan, tm, v, cc, sn, phm, Samsung, Galaxy Note, 20, Ultra tip Theo th mnh s, n mi, cc sn phm, l, LG cm x. Thank you vi: thng ca, LG cm EQ, ny th n ang lng ma, lm gi, trong cc, phn khc, gi, loanh, quanh ton, 5 triu ng, ri, v, n s c chng mnh, con chip, l, 855 hiu, nng, ca, n, mnh m ny, mn hnh, ca, n, P: thc s, l, mn, hnh, ca, LG, th, n khng, th, lm chi c h, thng, hoa ca, n nghe, nhc cng, rt, l, sng, v, n cng s c c; cho mnh mt ci vin, pin, tru tru, hn, rt, l, nhiu, so vi, th, lgv40, yu, Hn rt l, nhiu so vi h: v30 Cho ti xin cu By trc y v, mc gi, ca, sn, phm, LG G Flex, l 5.690.000 ng Tuy, nhin, trong, ngy, khai trng, th, styte bn, sn, phm, ny vi, mc gi, l, 4.990.000, ng, thi, phi ni, chung, Th y l mt ci, mc gi, gn nh di nht, th trng cho cc, sn phm, LG 8x ku ri Th, nn, l, nu bn, no quan tm, th c th, l, tranh, th, nhanh, dai, nh, tip theo, th mnh s, n vi, mt ci, la chn M mnh thy l, n cng thu tng, i l, thm trong ci, t m bn, ln ny chnh l, ci, sn, phm, Samsung, Galaxy S10, 5G, S10, 5G mt chic, my c mn hnh, p, kch, thc ln, ny chng ta s c cho, mnh, mt phin, phin, Chu chng ta s c cho mnh mt ci, hiu, nng, n, p, v, chng ta s c; cho, mnh, mt ci, camera phi, ni, l cc, k, tt, lun bn, cnh, th, S10, 5G n s, h, tr, kh, nng, khng, nc, n, tr, kh, nng, kt, ni; 5G mc gi ban: u ca: n s: l 8, triu 690.

000, ng t nhin, trong, ci, khai trng, l, ny th bn, c; th, mua, n vi, mc gi, l, 8, triu 190.000 ng nh, vy, l, sn, phm, l, 500.000, cc bn, Con n vi, nhng, dng Micro th mnh thy rng, cng, ang c nhng, dng, iPhone c cm, gic rt, l, mnh, v d, nha khng 7 Plus ch s, ca, anh, Mi, hiu, ang, tri, nghim, ca, n th, hin, ti mnh thy cng, n l, mc gi, gc, ca, n l, nm Triu 890.000 ng v mc gi, ca, siu s, cn l 5.590.000 ng nh Ngoi, ra, th, cn c nhng sn phm khc, nh, l, iPhone xr, mnh thy rng, l, cng, ang c gim, gi c l, thm cc, khi R, th lm con mi m c cho. Mnh con ch Apple 12, ny c cho mnh mt cam, ra, rt, tt, v, mi tri, nghim, phi ni, l, vic v, hiu nng cc, k, tt, trong, tm gi, loanh, quanh, tht, l, 9, triu v, chic, my ny th gi, gc, ca, n s, l 9, Triu 590.000 ng Tuy nhin trong cc, t sale, duy, nht mt ngy, khai trng, ny c bn c; th, mua, n vi, mc gi, l, 9, triu, khng, trm, chn, mi, nghn; u th mnh thy y cng, l mt ci, mc gi, phi ni, l cc, k; Tt cho anh em Ngoi, ra th, cn c rt, l, nhiu, nhng, sn, phm, iPhone v, ph kin, cng, ngh, khc, th, c bn, hin, tham, kho, thng, qua ng link, phn m t, pha, ng, lu, rng, chng trnh, ny th, ch, din, ra, vo mt ngy, Duy nht v chi nhnh quanh, Trung G Vp, ca, axoy, Th, nn, nu bn; no v, quan tm, th c th; l, ct ngay, ti v, nu nh m chng ta qua ngy khc th lm nh chng trnh ci, my nh ht ri Hoc l, ni cho, N mun th mnh mi lm li nhng ci, con mi c mc d, th cng, ht, ri, con, Ok, ni ca, mnh, th, xin, dng li y mnh, xin nhc li l, nu bn, no quan, tm, th c th, l, n, ngay, vi, ca, hng, lng 437; Quanh Trung phng 10 qun G Vp ca; xtyle; u c: th, l, mua v, tri nghim, nhng, sn, phm, nh th, ny nh ri, my th bn, ci g v, vin ny n khng, mang li nhiu, thng, tin, vi bn, hay, khng, ng, qun.

https://www.youtube.com/watch?v=6XuIDWwZyKQ