L: 418.000 v ci ny l, ci, ci g ta, my sy v qun, a suy ngh l, Vit Nam, chc, ti c cch, no cu c ti v, cch y khong mt thng, hai, thng, th, c; 1 bn, nh, Kin, review, sn, phm, ny tm, N, khng C: trn th trng th by gi, cui cng, l c mt bn, chp, hnh, v, nh king g di sn, phm ny By gi, chia s, ph thuc; v, xem, coi, l, n xi, ch khng, nha th, ny thng, hiu g, a ko AK; em t hiu; Trung Quc thy nhn vt chnh ca, chng, ta y anh bn di ny, nh, l, n c mt ci, ci, ci ci, ny ging, nh, l, mt ci, ci, khay, ung, nc, v, cc bn v, trn, ny ci, l, ra, ny y np, ca, n bt, nh Bng l xo ny trong y c hai, ci bt, ch, vit, ch, lun, th, phi kin, kin, th, lun, hai, ci, nt y c ci qut, ny y l, ci qut, Chc, chn, l, ci, qut, tin, mt thi, khng, kh, nng, lun, n xe, mnh, cho, mnh C g khng Xin cho, my khng c g ht cc bn trong, ny ch, l, ba ci, nhanh, v c ci, khe, thot, nc, thi, c l, thot bit li sau, ny c 1, cp, sc, Lightning, cp, sc, ny mnh, mnh, c th m cm, cm bng, Ci cc sc in thoi c m tnh cm vo y khi ng khi ng, cho, b, n chiu v, ci qut, ny hong kh, a nha by gi, ghen s; dng cc, sc tnh cm thng y ri, cng, l, mt ch, ch, u tin, thi c ngh Y l mt ci, ming chm, sc, bnh, thng, thi, nhng m.

U c ng km theo cho mnh bit Mt ci ming, ny cc bn g, lun y n, ci, v, dn, v, ci, Tng, Nha v, cc bn, lu, dng, kia, l, th ming, ny cc bn, dn, ln, gch, ng, c gi, ln, tng, T Sn, nha, trc, Khi c review: ci mc o nhiu bn, dn tng, Seoul song, l bo l, hng n trong, tc Thc, ra, th, tin, dn, ln, tng, gch, nh, th, cng, kh, l, ok, g ci, ny dn tng, gch thi, vo y cc, x, ca, n y li Linh; Nga cc sc i quc ci g n mt ci ci, ny ging, nh, kiu, l, ci, ci g gi y l, cng kh, ng, ng, tin bt go ci, nt n, lm ci, ny l, cc bn, h, qu, th, ni, ng, nhng m to cc bn c. Ci nt s qua cc bn, bnh m n, ny ra di y thi di y n, Ny ra ny bm, vo ci, ra nc by gi kia s, tin, hnh, ni, vo ci, cc, sc, v; v, th, xem, nha, Ri, Ok, anh gi, l cm vo pha; Sau A xem th y qut Lc, ny c bn lc, ny; l bn, ny, Lc Ci, ny, l, lc n, ny th bm tt, ny vy, thi n, ny qut, ny th thi, qua cu n, cng, khng, phi, l, c; mng. U Hnh nh l, kh thi By gi, th s, ma ci b, a tre n Kin v; ci, p y th cho ngi l, ci ci, ch hng, kh n nhanh.

I nha y y l ci b, a Kim va mi ung nc cho ci, ny l n cm nha, khi bt n ln, thc t m ni y l, ci n, ny n gi, l, ci ci nh sn, xut, n ghi, trn trn, trn, ci, gian, h, Lc ci ma n ghi, l, n UV nhng m tht, tht, kh m mnh, Mnh bit c: l, ci n, ny c phi, l, n UV v, dit tc, tng, vi, khun, nh, th, no cng khng, Ti v kia, cng tht, chng c, my o bit. L n, vo n UV cho, my i by gi ci b, ci ci b, a r nha Cn hong kh nhanh vy th s, ly: ng, h, khin vn gi, ng, lp, t nh v, chm khch, quan, hn, v bn, Cng, bi b, thm mt ci, ng; A school ci ba ny l, tnh c nhn vin xi, th cng mang, i trn nhng nc lun V by gi, ht, o thi gian cho anh, coi, l, trong, ny n sy, kh, nhanh, hn, ngoi, ny nh th; no nh, bt; u bm hi cc bn; Xem mt cht v, ci n UV ca, n khi vin gn, ln trn tng y v, trong bng ti nhng m chc, l, n yu, qu mnh mi nhn thy ny bt y ny y l, ci n m n gi; l, p, UV kh, khun y pht; Ra mu tm, ri ‘ pht th by gi, tin s y ra, th, nhn, ra, lun di; u ny di au, ny th, cn hi m thi em bit s bn ny; ra ci, a m Kin, dng nh, hng ngy ti ci dng, nh, hng, ngy, l, Cn pht nguyn lun khng, cn nguyn nc di ci? U a ny h bn ny, th, thua, ra, v, cn hi m nh di ci; u ci ny: ng th, thi, v n ny mnh g y Ci n ny gi, l n led mu, sng, trng, xanh, ngi, ta bo l, nhit, khi, dit, c vi, khun V: trn cha li cng, khng c, my o nn cng khng th, bit c l c phn, bit c vi: khun hay, khng, cn v, ci ch m sai g ca, n th, thy l, sau 40 pht Ha n, sy, m n qut, thn nh, vy trn Thy l si n ti v vin trong, gia nh bit m Nht l, ci ci, ma m, my a tht tt lm mi ln m mnh n a m: a n cn ang b k mt.

U a hay l, trn, ci m rt, l, kh chu, lun mnh anh, rt, l, kh, chu, tc, l, mnh phi.

https://www.youtube.com/watch?v=qQHHVnxVmfw