Th lm v nn nhng bc nh render ny cng nh l chia s, k, hn, cho, nghe v; thng s, k, thut, ca, chic, Xiaomi, Mi 11, like s c bn, chnh hng, ti th, trng, Vit Nam, vo cui thng, 3 nm, 2021, t trc, tin v. Mt thit k, Th bi v y l, sn phm thuc dng, pin ca, xe ri cho nn, l, chc, chn, ngoi, hnh ca, chic mi 11, Like n cng c mt s, nhng ci, ng, nt, hi, hng, ging vi, trc, Mi, 11.5 Nu ch, cn nhn phn Mt trc thi Th, bao gi, thy rng, l, ci, cch m sp, xp ci, camera c l, trc nn mt, like ht, N, rt, ging vi, trc Mi, mt Chng, ta s c; ci, cm camera, selfie, t lch, tri, v, camera ny s; c, phn, gii, l, 16 Excel Thng thng th nhng cho in thoi, tm, trung, ca, ci, nh, Xiaomi, trc y th, ci, camera c; l, n s, t chnh, gia mang, ti mt ci, tnh, thm m tt, hn, nhng, gc c nhn, ca, mnh, th, mnh, thch, mt ci, sn, phm, Mang tnh thc dng cao v, ci kiu thit k, ca, chic mi 11, like mang n cho, mnh, l, ci iu, ny bi v, sao Bi v, khi m ngi, dng quay ci in thoi li nhanh c; th, l, s, dng, th, ci, camera c, l, n, Hon ton bin mt bi, v, ngn tay, ca, ngi dng, che ri.

I con V phn mt lng ca, chic mi mt, like l s ha trn, gia iPhone 11 v, 11 cho bn v, cht liu th, chc, chn, ri, mt lng, ca, chic, linh mt, like s c hon thin, bng, knh, xung, quanh, ca, chic, minh, v, mt, Like th nhng, thng, tin, ban, u m mnh nhn c n chuyn, khon tin, bng, nha m thi; V; ci s ha trn m chng, ta, thy r, rng nht chnh, l b, ci camera Nu m ci vin bao, quanh bn, ngoi, camera ca, chic, mi mt, Like Cc bn thy rng, l, n rt, ging vi, iPhone 11 ng khng Th, cch, sp, xp, tt c nhng cm bin bn, trong ca, cm camera, ny th, n li l s by xc ca, chic 11 xung cho chic 11, like chng ta s, bao gm 3 cm bin th nht l cm bin chnh 64bit xe, ny chng ta s cm ci, cm bin tc rng l to my xe v thm mt ci, cng bin h, tr, chp nh macro vi, phn gii, dng li mc l, 50 xe l, my phn thit K, cng nh l, thng s, camera ca, chic mi 11, like con v, ci phn, thng s, k, thut, th, nh, th, no mnh mt, like chng ta, ch c trang, b, vi x, l, Snapdragon, 7, 32, GB, tng, t nh c, trn, trc c c, X3. M thi v, phin bn bn, chnh, hng, l, th, Vit, Nam, th, n s, c RAM; l 6 GB v b, nh trong, l, 128GB nhng bn, con v; ci thng s; lin quan, ti phn, mn, hnh, th, mt vi, thng, tin, c, trn, mng c ni; Rng l trc Mi mt la ch s c trang b, ci mn, hnh, amoled vi, tn s, qut ln, ti l, 122 Tuy, nhin, khi, mnh, t ci, cu, hi, ny dnh, cho, nhng, ngi bn, ca, mnh, lm vic, ti Xiaomi, Vit Nam, th mt vi, ngi Bn ca, mnh c chia s, rng, l, kh, m c; vic, l, chic, mi, 11lan, ny c trang b, mn hnh, amoled li c tn s; qut ln, ti 120 ht lng v; nhiu kh, nng, th, n, ch c trang, b km, hnh dng, ai bit; LCD M thi v i km vi ci tn s, qut l, 122 ton, v, thng s; lin quan, ti, pin, th mt vi, thng, tin, cng, cho mnh bit; rng l vin, pin ca, chic mi mnh mt, like n s, ch l, hn, 4000, nm, 3 gi m Thi Bi v ci trc Mi mt, like l b, sn phm m Xiaomi, ang c gng nh vo mt ci, tic, ngi, dng, khc m hin, ti Samsung v, Oppo ang, lm rt tt chnh, l, tim ngi, dng, yu, thch m cc, sn, phm c thit k, Mng nh v mun mng nh th, chc, chn, l, phi rt, gn ci vin Minh, xung ch, cn tm li hn 4000 nm by gi, mt cht, xu m thi V, l, nhng, thng, tin, xoay, quanh v, chic b11, like s c bn, chnh hng, ti th; Trng Vit Nam, vo cui thng, 3 nm 2020 mt ci, nim hi, ng, tic, l, vo thng, 3 c rt, nhiu nhng in thoi, tm, trung, h, tr, bng, tn, mng, 5G, nhng m vi, chic mi 11, like th n ch, chy, vi, x, l, l, Snap 7: 32G m m ra, l, n s, khng c trang b, bng tn, mng, 5G, nh bn, Vy, th, c ci, tm, gi d, kin, ca, tm, t 75, cho ti l, 8 triu, ng, Khng c mng, 5G nhng vi, nhng, thng s, m mnh, va k; Tn cc bn c la chn, chic pin mt like khng ng, qun li kin, phn bnh, lun, ca bin hin, nay, v, nu, anh, em, no m n quan tm ti nhng sn, phm n t nh Xiaomi th ng qun quay thng, ru Vit hin ti gia Vit Nam phn phi rt, l, nhiu nhng, dng, sn, phm n t thng hiu Xiaomi hng chnh, hng 100 phn trm cho, anh, anh, lun, nh, Linh, c th, v, chng, trnh, khuyn, mi, gim, gi bn, hng, nh, th, no th, mnh s, phn bnh, lun, cng, Nh l phn m t ca, video, ngy, nay, cn nu xem ra ri cm thy bit n ny nu bit th con c ci ny m like share cng nh l Subscribe v, nhn vo nt chung na th, nh c nhng bin mi nht t trn.

https://www.youtube.com/watch?v=Mk57Jf1Cji0