Nghn chic my c n vo mt Apple, mt, ci, l, ngi, ta, vn, c th, la chn, nhng, hp, n, khng c, ph kin hoc, l, c. U gi, khng phi thay! I v mt im hot na m gn y mi ngi chia s, rt nhiu, l c chc nng ln 888 trn chic Xiaomi, Mi A1, th n hin, tng qu, nhiu, th, ngay, ch, test ci tutu v; thm phi lm nh, th, no Ngay by gi; mnh S: chia s, mi ngi, v, cm n, sau Mobile, h, tr cho; mt; u ti ohhh sn phm ny th c th, thc, hin, bi, test chia s, mi ngi, nh, vn, ca, n, l, vic, n c trang b; con chip, l sao gng; 888; u tin! V: cu hnh y cng, l, hp, Linh, 12G v; 256 vi cu, hnh, ny th ng, nhin, sn, rt, l, mnh m Tuy, nhin, th, mt vi, trang c chia s, rng, n, gp, phi vn, qu, nhit, khi m ch, cn test vi; c n, lun, thi Thm ch l, nu anh, em c, test vi c Galaxy pack, th ch, cn 10 pht, cn ny 50 mnh ngh l, mnh, cn phi a ra ci bi test th ngay cho mi ngi xem l con su nhn; 881 gip nm. No, my! U tin n c vn g xy, ra y khng, ni by gi, th, im s, nh gi, l, phi th, n mi, thm, loi 1 ln cho anh, em, xem, v y l, phn nhit, mnh, o c vi c ci, cng c, test ca, mnh, th, nhit, Mt trc th n khong, tm 31, ny 315 v, phn mt sau, th y xem, no th n khong, tm 30 ti 29 thi th t na mnh s test; cho, anh, em, xem, l, n s, tng t nh, th, no y em, lun cho, my xem Nh y l, phn nhit, Khi m mnh, o c khi m ang, chm nc, khong 54 phn trm, th, nhit, ca, n s, ri vo khong, tm, 48 m trc, nay.

I y 48 th ly mnh ght th y C bt, ci ci ci ci ci, ci, ci v, tr Ha n s c nhit m nng, nht cho cc, phn cnh vin t, nhin, phn, l, sau, th, l, hnh, dng, chng, mnh s, nguyn c nh; v, Ghi nhit ca n, i ra khong, tm, l, 47, 48 c, so vi; lc; u mnh c Vy th chc, chn, l, mt cht, v, n s, cao hn, rt, l, nhiu, khi, bm, th, hai, chm li th c s, ca, n c; v, l, khng c; Ngon cho lm khi m ch, khong tm m xm 65.000 im thi vo lc, ny cm gic nh mt cm, vo y ngay ci vin, my hai bn thi cng rt rt, rt, rt, nng, ri, ci, phn, Kim loi, xung, quanh v, phn lng y mnh s, O nhit cho anh em, xem, l, ci phn Bn, Lm ny n khu, vc nng nht y th lc, ny n khong tm, l, 462 xe em, ngi, l, L, gn, cn 47 ri con mt trc, mnh c ni g y l, ci khu, vc, nng, nht, Th ci nhit ca, n nu m mnh, o th n s, ri vo c tm, l, 48, xe, hn, 48, xe rt, l con s, ny ngang, nga, vi, a14, 3, nick trn trc, iPhone 12 ca, Mark m ln, trc, Ngc, l, cu test, th, ci, nhin, Ca n khi m cha c thy th n cng mang li ci nhit cc, k cao nn, lm trong, qu trnh, anh, em, chi game c bit: l trong, khong, thi gian, ny m n, th em, cn phi lu, ti v; n s, rt l, nng m; L ci ci lin, quan, n hiu, nng cng, nh, l, im s, ca, Phan Xi, Png 888, trn chic, Xiaomi, Mi, 11, thi gian; u b, gy r, rng mnh s; dng ra, thy n hiu cm gic, hi lt ri khng, bit; l n c th b; Chuyn v ci tn s, qut l, 62, khng Ti v; mn hnh, ny th s; c; tn s; qut ln, ti l, 120 np, vo anh, em c; th s, dng, n phn, gii, l, w qhd, cng, th, ci, mn, hnh, ny mnh thy n s c.

Mt im, rt c bit: l lu, sng, ca, n c th, ln ri ti a l, 1500 lt, so vi c: 12 Cng Mc hay, l, chic, nn, Halloween, ra, th, sng ti a ch l, 1.000 L, thi v, mn hnh ny s c kch, thc, l, 68 mi mt inch v, mn hnh s, dng tm, nn, l, amoled, v, thc s, hin mn, hnh, ny tri, nghim, nhanh, th, mt khng, phi ni, khng, phi bn, ri, v, ci, mu, sc, th, n hin, nh, rt, l, sng, ng, p, v, bt, mt vi, Cnh huyn th cn lm cong rng 25 D3 y nn vut th n s, hi b, cn nh do n cng mt ci, dn y nn, l, khng c xung tay khng, lm y l, anh em. I vo mnh cha thch n ci, im l, ci phn vt cong phn, th ln trong mn hnh, ny th phi trc Xiaomi Mi 11. I N lm hi qu ri phn, trm n hi qu nn cm gic, l, n, cha c mt cho lm so vi. Chng cho iPhone mnh ang s, dng v, thit k, th chng, ta s c nhng, thit, k, vi, mu, sc, cc, k, p n, tng v c bit: l sn lng ny; chng, ta s, cn ci c camera thy mnh thy Ngc l, con l b sa Mnh cng khng r l cm camera, ny nh th, no nhng m n lm li ln, rt l, nhiu, v c kiu nhiu tng, tng, lp, lp, ln y sau, Vn Lng ny, nn mt lt na ny, vo la camera, v, camera ny, xem c phn, gii, L 108: my bit xem Cng vi s: l 113mm, shaly v, mt camera, l macro phn, gii, l, 50, pixcel, Ni, chung, l, ci, kiu, cm camera; l, sau ny khng, bit; mi; ngi s; thch c; taba, no hn, mnh, thy th, n cng, l, n khc; Bit so vi c: ci cc Emma ang c v c bit: l ci, p lng ny; eo, vo Chc, phi l, cm camera, n s, phng, l, lun, v, n s, bo v, c, Camera anh, em, m thch, nhng, chic, p, lng nh, th, ny ng, qun, Truy cp vo ng link bn di m t nht, ti mcafee c s, ny ang chy li do 11 mt giao, din, ca, n s, l III, 12.

5, sau chuyn, ny th, tri, nghim, nhanh, th, n cng s, rt, l, mt Ti v, n, kt, hp, vi; C: mn hnh 120 hc nn n cc k, ph mi thao tc l, mt nhng m Ngc, Lc, th c pht, hin ra mt ci, l, Khi m chuyn, qua camera sau khi lc ny th n b li m khng chuyn qua th khng bit. L li ti sao nhng m anh, em c th tham kho thm video Ti v, lp th, cc bn, vi, n c mt ci, video m hp, cho mnh, xem, thi m ci, lm cui cng M mnh, mun chia s; v, chic smartphone, ny l, v, pin Cng nh l, kh nng, sc, nhanh, ca, n th sau ny s c, pin dung lng l, 4600n cho, nn, sc, nhanh, l, 55w V, nu anh, em, chn, nhng, phin bn, m c cc: sc, APEC th cc, sc ny s, l cc, sc, 65w m h, Tr cng ngh, l, c n; u khng; anh gan, th n quay, sc n s, n mt v, n c th, sc nhanh, khng, dy, l, 50w, cng, nh, l, sc c, vi; 10w ng, nhin, l, cng, sc, v, tai xi, v, n s, tng thch, ngc, Vi c power: delivery, 3.0, Hay, l c ch bn, thuc, cng cng, cn s y l, nhng tr, nhanh, ca, mnh, v, trc Xiaomi, Mi, 10, th r, rng l, sao gn, 888 C v, nh, l, n, cha c; ti: u cho s; qu ngon, nhng, chc, Chn con chip, ny s, em li c hiu, nng, cho, mi, ngi, l, ci g tt, ngy mai, hi, mnh s lm mt ci, video speedtest, gia chic, 11 ang, dng 886 ln v, con iPhone 12 famis, bepo, a14, 3x; 2, sao ny.

https://www.youtube.com/watch?v=btSHX-p7b1c