go, untuk, pohon, ini, sangat, bagus, Dimana image boleh dilihat dari pelbagai sudut pandangan, selain, tuh, paparannya, tidak, mempunyai, kalau, shifting apabila dilihat dari sisi screen resolusi paparan, untuk font, ini, ya, latihan, edipx, bagi, saya, resolusi, ini, dan cukup, bagus, karena, masih, lagi, ada font, dijula, harga, yang sama, menawarkan, paparan, Seventeen TV River Untuk paparan tidak tinggi, yaitu 60 hertz jadi pengalaman, sleeping scrolling dan gaming, bukanlah yang paling, lancar, dari, segi, WiFi phone ini, Soko Edo, tuil, Brunei, bgn AC dan ya, sokong, tupo dan five GHz terbesar suaranya adalah jenis stereo satu di bagian bawah satu lagi di bagian, atas Keren kelantangan pembesar suaranya adalah hampir, sama dengan, pokok M3 tiada perbezaan yang ketara, antara, mereka, berdua, rem, ini, cisoko, hi, res odio, jadi, ya, boleh, mainkan, musiknya, mempunyai equality, CD, dan ke, atas, kalau, bosku, Iyalah, pengguna, taider, Hivi, atau Masters, font, ini, adalah, lebih, Afdhal, walaubagaimanapun, Poko, Empty juga, sokong, hair audio remichi masih mempunyai, ebichu, audio jadi, bosku tidak, perlu, risau, masalah, bunyi, delay, semasa main game Selain, itu, pohon ini, so Kompleks, rumah, SD di netflix, sore yang digunakan, adalah, jenis, ustwo, Iwan, namun model 128 GB menggunakan, gfs2, pointword, kalau, dibandingkan, dengan, pokok, M3 kelajuan mereka adalah hampir, Mbak, Desi, gize font, ini, agak, lengkap, dan hanya, tidak, mempunyai, baromete, kamera, belakangnya, ada, empat, lensa, yaitu, lensa, utama, Australia, Angle, macro dan debt, hai hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yo, yo, hai, hai, the lounge hai hai ini, sekarang, Saya, Bego video menggunakan lensa utama dan resolusi maksimum yang boleh, digunakan ialah, ten edisi hai hai hai hai hai hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Hai, karena, seri kok, video, menggunakan, lensa, Ultra wide Angle, dan resolusi, maksimum, yang boleh, digunakan ialah, then edit Hai, film, porno, Musik, Ngomong ngomong Hai kedepannya, ialah 8 Megapixel dengan episode, dua poin, nol 5A Hai mungkin Hai, menyenangkan, sekarang, cereco, video menggunakan, letak, alfiza, resolusi, maksimum, yang boleh, digunakan, Jalan, editing, the lounge, Indonesia, hai hai di dalam, pubg mobile phone ini, dapat, sokong, sehingga, bales, grafik, dan, medium free Vs salah 25 frame per sekon, apabila diukur dengan game Benz, Pro grafis sangat, lancar dan tiada.

com, sepanjang, saya, main game tersebut Kalau, bosku, nah frame rate yang lebih lancar, yaitu 30 frame per second boleh set ke Smurf grafik dan high frame rate, kalau dibandingkan dengan, pukul, 03.00.

https://www.youtube.com/watch?v=b3P3K_Lnd6E