U c phn logo di cun, camera th, nn, l, mt lng, ca, hai trong, my ny kh ging, nhau, v, n, khng, p, vi, mn, hnh trc, Do ny s, dng mt mn, hnh, c kch, thc, l, 662, inch vi, t, l, l, 29, mn, hnh c Phn gii full HD, Plus tm nn amoled V y l, tm nn Samsung, amoled, E3 r, rng l km, i cht so vi mn, hnh S4 trn chic cao 40 pro mn hnh cc; tn s, qut mn, hnh, l, 120, h, v, chng, ta, cng, n vi, Thut ng kh hiu; u tin; v, chic, ym n nm, ny tn s, ly; mu, tc, thi; 1000f s, trong, n khng, ghi, nhng, tn s ly; mu, cm, ng, trn, chic, IQ nm, ny c con s; l, 300h, ngha, l, n cng, gn, tng, ng, vi; Nhng chic in thoi v d, nh, l, trc, cao 42 c 40, pro Th cn con s; 1000hz kia, th, n l, g Thc, t gii, chng, trnh th by v s, kin, ra, mt ca, cha, thoi, ny, h, cng, a ra con s; l 1000, ht T nhng khi, so snh ch cm ng trn ch By ny vi, chic k40 ph trong s, kin, ca, ra, mt trc, k40in, c phi c mt, cht, tr, hn, v, ch, cm ng, so vi. Li trn chic can t Mc d tn s, qut mn, hnh, mi, thng s; u hn so: vi chic in thoi, cao 40 trong s, kin, ra, mt ca, chic, cao 40 th redmi, cho, rng chic in thoi, ca, h, c, tn s, qut, cm, ng, n, Im khi m cc bn, chm 1, im v, trn mn, hnh, th, n c tn s, qut mn, hnh, l, 500h, con tn s, qut mn, hnh, hay, l, tn s, ly; mu, cm, ng, l, 360hz c th, hiu tn s ly; mu, cm ng, tc, thi, Trn chic IQ, nm c th, coi, n tng, ng vi con s; tn s; qut, cm ng, n, im, trn nhng chic in thoi, k42, 40 pro ngha, l, khi, cc bn, chi game; no m; ch s; dng mt ngn, cm ng, trn, mn, hnh, thi, th, N s c tn s ly: mu, cm ng ln, ti 1.

000 khc, Cn khi cc bn; chm 2 ngn tr, ln, th, n s, quay tr; v; tn s, qut mn, hnh, thng, thng, l, 300f c, cha c s; dng trn xe, my l slavia 870 v. I km vi n l mt con chip x, l, hnh nh ring bit cho ci mn hnh kia, khng phi l review Arduino thch hp, trn Snapdragon 80 m n l mt con chip, ri ring bit Nu nh mnh nh khng, lm th y l; ln. U tin, gii php, ny c thc, hin, trn, smartphone, vi, c th, quan, chc, ny, th c tc, dng g; u tin, n s, gip tnh ton; v, p, dng cng, ngh, b, chuyn ng, mymc khin FPS, tng, cao gp. I ln ti l 100 anh em b, Cng ngh Bu chuyn ng, cc bn c; th hiu, rng, trong, mt giy, v d, nh, l, game, chy, vi, tn s, qut, chy, vi, FPS, l, 60s, th, trong, mt giy, n s, hin th, 60, hnh, nh, trn, Ci mn hnh c khi m dng cng ngh b, chuyn ng mmc th, gia nhng, ci 60 th trong khong mt dy, nh th, ny gia 60 tm hnh, ny th n s, thm cc, ci, ph hnh khc thm cc, khung hnh, khc, vo gip, cho, hnh, Nh tr nn mt m hn bng phn mm th, n phn mm xong, ri phn cng x, l Ti ang, tic, l, cng ngh, ny mi, ch, h, tr, cho, mt vi, ta game v, d, Chng, ta c, Perfect World Th, Gii, Hon M; whole Life; ak31.

Nitrate mobile revelations, mobile ra identity5 s, dng cc trc x, l, ri, ny cng s, gip gim, ti cho, xe, Cu, phi x, l, nhiu, hn, t th, n s, sinh ra, mt ci, tc, dng, th, 2, l, gip n nh, khng, hnh, khi m, cn chi Game gi 11 phn trm, nhit, trung, bnh, v, 45 phn trm, nhit, tiu, th, khi, chi game mc l, 90s b, Ci, ny l, Uyn c qung, co, nc, tin na khng, th, khi, no cc game; th mi, bit c l, chc, nng, th, ba ca, con Chip, ny l, kia, mn, HDR, ngha, l, tt c nhng, ci, ta, game m, qua chi n s, nng cp, ln, hnh, nh, vi, ci, mc hnh, nh, mu, sc cc, th ch, HDR, mu, sc, hin, th, trn, mn, hnh s, trong, hn, sng, hn, so vi, Thc t m cc bn, khi, chi game, ch, thng, thng, chc, nng; v; u im ca n nghe, kh, nhiu, nh, vy c nhin, th, mnh c mt thc, mc l, vn, tng, thch, ca, qu, trnh, ny c vi; nhiu, ci, ta game, ang, c; trn, h, Loi Android th n s, nh th, no V d, gn y nht, l, nhng, EXO, C n, t m Attack, Mau d c; hiu nng, kh, tt, nhng, GPU, ca, n li s; dng l, Mary ri cc; kiu, khin, cho, vic, h, tr cc, ta game; trn; H, hnh Android n kh, khn hn, rt, l, nhiu, Mc d, con chip x, l, th mnh, hiu, nng, l, tt, nhng, khi m, cn chi game th mc Cu, hnh, n, vn, khng, cao c bng, so vi nhng, soc, Snapdragon cng.

I trong thng s: cu hnh, ca, chic, my ny Thm ch, cn c thm mt tranh, ci na c ship c s, dng trn xe, my l 870. I km vi n l ram ddr4 X, v b, nh trong Glass, 3.1 ddr4x vi mt con chip, khng khip nh th, ny th liu em c tt c nh, l, ddr5, trn, nhng chic, my V d, ta bn, mi, chng, Ngoi, ra, th, vi, cu, hnh, Ny kia v gii thiu thm mt thut, ng, l, ram tch, hp, b, nh RAM tch hp theo, nhng tm, hiu ca, mnh, th, yukino, nm s; s dng, mt phn, b, nh trong Glass, 3.1 s, dng, n, nh, l, mt b, nh RAM, kt, hp, vi B: nh RAM vt l, ca chic, my l, 8GB hoc 12 Kg th chng ta s c 11 GB RAM v, 15 kg li ch ca, vic, nhiu Nam, th r, gip cho, my chy v ng vt m hn, t phi nt li k, v, ng, dng, Hn hay thm, ch l, nt map cc, ci game, th, gii, m n, nhanh hn, so vi, nhng, tr c thoi, khc, mnh, cha, r, hiu, qu, ca, n n. U khi mt c my xay cng xc thc vi, nhau nh Ngoi ra trn xe, my cng c trang b, h, thng tn, nhit, mi, ln, hn, so vi, th c th pin ca.

https://www.youtube.com/watch?v=ZD0NrfBVIpA