U tin, m hp, ra th, chng ta thy y ri Chnh l, a DVD t, sau, th c Chnh, ny trn in thoi, ca, trung, tm, c bc, trong lp, i a khi nim anh, em, xin c trn in thoi, ra xem, cnh, trc, chng ta. I tm hiu bn trong hp c ci g khi, chng, ta c tai, nghe inh tai nghe chun chnh hng ca, Nokia, sau chnh, l, cp cp, kt, ni v, sc pin v Mi c v cc x, tip n chnh l pin ca. My v pin bl 5j cui cng ngh bn di ch, l, sch hng, dn s, dng v; sch ny th, my c sn xut cho th trng, Trung, Quc, nn, l, sch, th ton, kiu chung, lun, ch, khng, phi n vi, nhn vt, chnh, ca, chng, ta Hm nay, th trn in thoi, Nokia, 5230 anh, em c th, thy rt mi, my nh mt trm, phn trm, cn nguyn siu Dn, mn, tht, rt, p, hn, chc, nm c vo, my vn gi gn, ny qu. I Khi no sau y em, xin c c. Np pin khi ng my ln cho anh em xem sau khi m np lng th s c mt ci, ming, giy, Hng, dn, lp, sim ca, ngi, lp, pin m thc, khi ng, my ln th logo, ca Nokia, qu quen, thuc, vi, game, vy, th, ang, ch, Ngn ng chnh l, ting Trung, th, em s, v, ting, Anh, v bn, ny th c th, chy c phn mm ting, Vit, nh, em, nh, l, em, khng, phi lo m khng c ngn, ng, ting, Vit, cho, nn, dng, chy li rt d, nhim, sau y Em xin c nh gi, chi, tit v chic in thoi Nokia, 5230 trn in thoi, ny th c duka, sn, xut, vo nm, 2010 v, l, smartphone, tm, trung, v, gi r, nht ca, Nokia, smartphone nc by gi, trc, th, phi Nokia, 5250, th c chy, h, Iu hnh Symbian S60 phin bn 5.

My c mn hnh cm ng rng 32 inch, phn gii, l, 360 x, 640, Pixel kch, thc ca. My th 111x 517 X 155 m rt l, gn nh cho anh em cm mn hnh cm ng in dung v c 3 phm iu, khin bn di V da mt lng th, cn np, cn c thit k, thm c bt cm ng nh, my thc ang Bn ti MT App Store vi: mc gi, l, 1.650.000 cho mt chic in thoi fullbox new 100 phn trm dnh cho, anh em fan ca, Nokia, v mun Su tm v, anh, em c th, tham kho s in thoi bn di lin, h, t hng.

https://www.youtube.com/watch?v=damQcR5UiJ0