I nhn nhim v, v, nhim v, m cu, mun nhn by gi, l, tiu dit. My con s, Lim vi: l, do th ai ai cng, bit t nhin nhn phi s phn. I t my em trong hai xem nn cu nh phi nhn, nhim v, tiu dit ci, con c dn, ny y tng, l, hn n, ai r, ngon n nh tng sau khi tiu dit xong, con qui, vt c nhm, nghi, ng, V, chc chn, cn c Kho bu? U y th, l c nhm tm, ra c mt ci, hang ng v. I vo ti y H, v tnh nh thc mt con qui vt vi, lp c Kim Cng Sau mt hi, vt ln anh by nh ta s, dng tuyt, k, bp v Long tro, th ca, mnh, thnh, cng, tiu, dit, cn qui vt tr v, kinh ti Y cu b bc, nh chp c trong di tch, cho ngy, cng, thc, xem, vi, hi, vng, ng y s, gii m c, b, n trong di tch c; ny nhng s cho. I ny cng b tay v khng bit n vit, ci g nh, phi gi li mt bn, sau, nghin, cu, hm sau, cng, trc, c bo tin, rng c vua b, hi th, l, cu v, cng, thc, cng, nhau, tin, thng, vo cung, in ti y cu. Dng ma thut ca, mnh, gii c cho c ly c: tnh cm ca, c cng, cha, cuc, gp, li c gi, ngi ch, i lc m cu gip.

I ha ra h, chnh l S, Gi c, Phi n v, hin ti c ang, l, ngi, b, tnh, nghi, l, ngi. U c c ly li cng, bng, cho, c gi, anh Mai, chuyn ha thn, thnh, Conan, v, n ha, xa, ngi, u c c vui chnh, l, Ba thc, ba sa lp c i cng th, l c cng cha nh ta i ci lun anh bay, Nhng V c: mi c 14 tui v to ra th mi cho, bit hai ngi c cho thi gian, l, 2 nm tm hiu nhau, cng, cha, dy, cho, bi, php, thut, triu, hi, thay, v, triu hi, my con th lo to th rt to triu hi lun; Thn th bch h, v, t tn n l c Hoa Cng Sau nhiu ln t chi, nhim v, tiu dit, Slim Th, cui cng, hon cnh, a y h, cng phi nhn, nhim v, ny chuyn ving lng ngi, mt hi, th, l, h, quyt, nh, t lun C: khu ny sau v, th to ra hng dn php thut, cho b, ny v sa cha v, kh cho b, ny bc, qua din bin ca; tp khc Ln, ny hy tin on s, gi, chun b, quay v, vng quc, cng, thc phi anh v, dn Harem ca anh i theo h, tng hu vi, mc ch, lm cng dch chuyn, gia hai, vng, quc d, trn, l, thuyt, php, dch, chuyn, ca, Sato, cho, c th, dch, chuyn, n, ni m cu tng.

I qua trn ng h, tng on t x, th, h, bt, gp, mt ngi lng khng, bit g c g m h, b, mt con ht Long tn, st thm, st ngi v ti cn ht Long v, cng mnh m yu, cu c tn, cng, bng, ma Thut hay sc mnh th, cht, cng, khng th nh, bi c thy vy b li b, tp kch t trong mt bi, rm v b, thng Tha thng xng, ln, anh, gii, quyt c, con ht, rong t? U t nhin xut hin thm mt con Xch Long na Ngoi ra, cn Xch Long ny, l, cp trn ca con ht Long khi, ny v, n n x, l con ht Long ang, lm lon, Nhng b mai s gn ri, cn? U cn Xch Long dy! I cn to ra quay li gip khi phc hi hm sau, h, n th bit mais Ti y c mt cuc c ko solo Kill, gia to ra v c vua ca, Th, tp c nh, nhau lin, hon, vi, tc m khng, ai nhn, kim ch bit; L kt qu Anh Mai, nh, ta, thng, sau, khi, bui d, kt thc, ta ra.

https://www.youtube.com/watch?v=IHnaLCWTmnM