U ra trng thnh tng l ca, ti nha n ri Tr Li Cho ti gia m ti giao bit y l, ca, ngi thn b, khi ang, vo nh cm con dao, ra, khi c hay ti hm ngoi bn; h! U con c ai n c khng ng tht, l, c hay, ci cm gic, nh, cn c ngi, cn l hai ngi na Nhng cu y chng hi. U n iu ny na h, n th ca. Miss Me ri gp c mt Vng, Sau, khi, nghe bo ti, l, ch, r, git tru, t nh; u kim vi ta. I t nh nhn qua thy l, ng gi, ai s, ai ch, ln, lun, vi, phng, v, ti gi! U kim cho d bt lng tui, tc, cao nhng c bp, vn cun, cun lc, ny y Thnh, ni, quc, vng ca, chng, ti nhn thy ci mng l, xu trn, nhit huyt nh ti ra 12 nhn c hi, ny dc ht sc, lc, n ng, nh Cho ti trn? U bt! U mt ma! Php va ma st ca ti ra kin, quc vng, tr, pht ng, lm cho t ti gia ch, kim v; quc vng trn; u nh, nhng kt thc ca Vng! I nhn anh chi kiu y ng dm anh khc ghi na. U tin, vng trn? U li bt! U ti do bt! U nh cht l c vi: quc vng, Champa php, gia tc song vi, quc vng, nhng, khng, ng ca, Vng, cng, bit m pht di chuyn, tc, thi, n n tn, cng tip ng, ty, cho mt; u ng sau! My m ti ra phn ng nhanh, nh c c du bi tp v, kha ca, ng, sc, mnh, nhng, gi, l, ca, ti, ri, hai, ngi; bt; u chin! U! Cht nhn ti ra con mo ri vo th h, phong cui cng sau mt lt quc vng cnh th lc khng dng di chuyn, tc thi c na vn vng gia ta Chu, hng trung gian hc, lm c mt k, nng en ti mt con gu bit.

I thu ht s: ch ca, ti ra cu, dn, ti ra n mt, cn phng khng li li c mt c em v, mt bi, ra y Ti khng ng ca, em, ny li l, trng lo ca, tc, yu, tinh, ln, Mc d, trong, th, tr, nhng, Tp cht C y hn, 60 tui ri ti rt t m a gu kia, l, qui th, triu, hi, ca c sau, nn bo y l, th nhi, bng, hng, tht, gi, tht y cu, c c; lun, l, bi, mnh, truyn, B, Qut, Cu, th, tnh; no Nhp li iu, khin vt v c t ng, sau, ln c din, vin L, Cho, ti xem hay, lm dm ch, pht trc mt ti, ra cu, ta, hc c ngay, tc, th, cho, xem, qu g ti l, mu, cho sen, lun nn by t v y C y nh Ti thy cu, cho c thin, ph ti quyt nh, ri, thu cu, lm lng Ti nghe, vy, sao c ch, nhm, ci d, ra quay ra, phng, th, thi c. I m bn c mt khu sng, th bn c th thng, nht c th, gii, khng c nh, hnh nh, ti nha, ngh ra, iu g lun, trong dng, ra ch, lm nhn bn, Ti quyt nh, lm v, kh, mi m pht bin ha bin. I hnh dng sau khi ghp cc b phn sau mt khu, sng ra. I tip li l, ci cn theo ma php: u cho, em, hc c C ln, cho, sng, t ng, np, t tn c lm mt con sng t ng cho, i bn mt pht bn, khng, trng, nhn, k, ch c dng sng to ra loi, sng cui Cng thnh cng ri Mai, cn v th th Hay, vy, Em, cng mun, my c v, mi ngi mt khu m, cn c hai kiu, gn c th, lm kim ta c th bn hoc l, th, trn, t nhin ca, ht, cm c th theo di ti, Chy lin chun b cho k, mt bi, hc th chuyn, ma php di chuyn, tc th n pha sau Nhng khng ng hi li Cp, lun sng, chy, n ch, khc ti u in thoi theo nh v chnh xc di chuyn cc thi ln na bn 2.

Pht sng c 2 k, b, n c thm, dy, h, thnh, cng, m bo, khng c v; kh ti Nh Bt; u Xt; ngi nhng khng, ng s, s n c bo cc; sng nhn, k, th m li l, robit, th, ra, h, c; lnh, ca, quc, Vng ph trch bo v, cng cha bn, ngi, tr, v, t vng, quc, medicare, mt mi, ti; u ng, say c: ngay sau khi, tnh li, i tm Nhng khng ng y ca, phng tm li thy, danh ha ca; th, gii, khc, mc d b, p, cho Mt trn nhng chng; u ny kh nh gi n, i n g! I! U y c n m c h: ti ra n qung trng chun b xong ti liu bin cho cao su C y mun lm xe p, mi pht sau mt chic, xe, p, xong quc, vng rt thch, th, Ta, mun, chi, nhng, khng, gn, ng, lm cho T lun quc vng cht theo, Thng Quyt, hc, cho, bng c mi, thi Lc, ny ngm, hu cung, cng, nhp bn, cng, cha, cho c Thin, Ph t nh, vy, lun mun, ti nha, khi li ca, ngi, rt, thch, th, vi, ch, ny lin bo ti, gia Cng lm em c ci th ca, mnh ti ra n, ph mua nguyn liu li c phi hai tn, cn bt nt mt a tr thy chuyn bt, bnh ng nhin phi cho, pht ri, hai, ngi, ln bt, nt mt a b th l, ci, thi g Ch con nh, th, nh, nhau, vi bn, tao, Idol, ci, tn, gian, ny bt, cn qu t rt, sng bn, pht c lm ng l, chng, cho, cht c hi nhau ti cho ang, nh tri.

I Ting Ni vn ca, a tr nhc nh cu y gip, ngi, gip cho cht li y, no em, b, gi em, i mua cht n ai ng, a b ny cc bn, ci m ri, xung, l, mi, tc, ngy, hm, nay, l, nhc, loliga c b. Ny tn l, Wendy ba m c mt ti gi, thy c b, ng thng em thy nh anh ln, lm c mun, xem th khng, ti quyt nh, cho c b, mt cng, vic d, sao nh mnh, cng, n th, Th m y cng, chng, sao c N nh cu y lm vic, i hay lm V n nh l, trong khu, gi c lun Lc, ny c ngi, tm n nh, tng ra nu mnh li l, o yu b, su trm tui ln, ny n khng v, chuyn khc, nghe, ni, trc, nh, ti N cht mt con qui thy tinh m. My ngi trc vui cc bit ln y c mt thn Bu Tri, xut, hin, t nht, th, l, lin tr mt nhm. I xem th nhng khng trong thn hoi tn ti mt sinh, vt gn nh th, chp, em c mt qui vt lp li th, gii b, cc, vt c c th m nht Khng bit c phi l, cng mt con khng v, nn mun hy xem ti Nh ngh sau, Nhng c ra, cng, khng, r, th nn, cnh y lu di C y n ti ra c th, dng, ma php tnh cng, Mc d, ch c, th n.

I tng i nhng nn bit mt kiu, mu, khc, khc, l, record c, th c c: ni, tm, ca, ngi, khc, nh, th, hai, ngi s, dng c th, i n ni, ngi, tiu tng. I nn dy cho ti tra ma pht record cu y dn, mnh n tn cng pha ng ti at1 cng thy c va: hay, ra, chnh, l, ngi, Israel, bt. U thuc record mt. I mt tay, i tay trng m trng. A y l cm gic ca. Tnh yu sau c Suy Ngh thnh, cng, v, pht cnh, cng, thng, nhau, ca, cc, cuc, gi, n c em s, thnh cng, nhn, ch, bit tn khng, bit c sn theo ch, no va hai, b c gi, l, ngi, tham, kho, v, ch y ra, lm Dn mi ngi n nh, nhng lc, ny tr li khng c nh m cho, tin, ph chin s khng cn thun li Do ang trong tnh, trng, nguy, kch, ng, thng, cho, cc, im cu, trc, n, Tin, Tuyn, nhng y khng, phi l, nhng binh s, bnh Thng ko ng ngi n, my ln vn tip tc khi, ng c nghe, ni, ch c th, nh v, mt n, em, cho mt mi c th, tiu, dit, Ch, ci, lc, ny anh, i trc nh ng. I thng chn tri ca, anh ghen sau khi ly, chn n y m cnh cng tra m ngi bc, qua n y ci tn Vi ti gia ny th chuyn lun chiu cui ca, cp mu bn s, rng mt y mu ngay in thoi, cho hin ti V: tr ca k, ch ngi y nh, vy nhng, ci bc, m ni c qu li dng, il tn cng nhy mt tiu, dit, ht, tt c ta s, ny, nhng, n, mi, ci, ny vn s; li n ln na ti v by t thi, vy thi Vy t vic lun, Hn, Quc, l, ok, ri, Lc, ny mt c gi, quen, thuc, trn, chy; u lnh, xut hin ti nha d, thut c suy, ngh vic lun, my c v, mun n t tay lun Bui ti ti ra cng, Linh, v skill, th chuyn, Thun Thanh ln ting Nht ca, Tsubaki, lin, minh, ng gi v, thnh Thng, Gia Pht lng Em ni.

I ni cho ng hong t, Nga mc o trong ci m ta s, cng tht, l, l, chuyn nh, ny ti ra ly in thoi ra. I tm Hn Quc nhng vy chc di y m khng th dng in thoi c t cha, tc gin, ri tm theo, t Kt Gii, bm 1 pht ph new tip th ch m pht ra y ln tn cng m n ti Vit, tht, tip n ch, Cn li mi thng bp, khi, no em lch s, thng c lnh, cha ca, mnh li song, ca, lc, ny l, cha, b, bt, khng ch, lc, nh, khng c, lm thng lnh, cha, Nhng, khng ng ti ra li bn, mt pht, bnh cc, l, cha, lun, Ng ta l, lnh cha ca cc, ngi nhng, khng phi l, ca, ti m c nh mt dy, qu ha gin, ch, cn Qu Ngc ny vn, cn ta lin bt t t Gia Bo v, th Khng, ti ha Nhng gi, l, ca, ti ri, ln tra Dm ci i Ngc b vn c my cng c tc dng g ch ti ra luyn bn, ph v c n qu, cng bi, th m bo phm chuyn lin, hi, cha ca, gia v; v, tr ca, thnh, tch, Nhng, khng, ng li y bin ti nha V: nh v ca, cu, ta, n bin tin, cng tch ly in thoi cho anh, nhn ci, va gn y nu bit sm y chi vui nh ny th em theo, bi, n lun, ri suy ra, va thy ci g bi, Ti c nhng.

My ngi bn h, trn thi, Ch, chn, qu, lin m cnh, ca, a ht, mi, ngi, n, nay sau li l, mt phn thi, my c v thay, i Bn Sng v i chi ht ri cui cng, cn t ny anh, bi c gi, n sau lng Ti ra thi cha cha nng thng ginh git, ny mnh lun, gip mnh, tht y ti gia nhm y ca v rt mun i chi Nhng cu y bit: mnh cn phi lm vic chnh con cha iu, tra ra, thnh, tch gi, khng, phi l, nc ri, Ti ra lnh xung bin cu, sau cng, cht, lin, xut, hin, trc, mt cu y nhng, cht, nhanh, h, hp, ca, cu y khng theo kp na mc n, cch mng mi, min cng, bi, ln c trong lng ti, gian, n, Vy, l, r, ri, h, xem C ma: php g m c, th, th c di nc c khng, nn, tht, nghe bo ci, loi, ma thp, nhng c y khng c hng, th, nn, khng, Hc, l, gi n, anh; u cng khng nh, lun, l, cht, tc gin, ng, tht, l, dinh dng Ton b, ngc ht nn, no chng to c cht, no cha, pht, l, p, phi mc bi c ngy lc, ny c hay, th, ni, n, quen mt con c th, khng, Chai, nc, gii, quyt, c iu, m thu, gia ang bn, tm, cng, cc, bc vi Cc bn ni l, lm l, v, chn triu hi ti giao, ph trch Triu Hi, ng vi, Nasa bn khong, sn ra mt con chut v mt con rn xut hin trc mt ti ra ti rt t m k, vy Sao li l, hai con c hay.

Cng Gii thch hai bn, chng s, cng nhau, mi, tnh, l, quyn y rn, nhn, thy c hay c, lin m ming, ni, h y chng, phi l b, sau sao li thm, hi n. I thnh th cng ca con ngi vy Bun ci qu cch ngi, ng c ti ta ch chc na nh y s, tr thnh, Ch, Nhn Ca Cc, ui lun, ri, ng, khc, mi, ca, v, ang, chi, bng, chuyn, trc sung, Nhng, khng, ng, qun, o ca C: em gi b thuc my m ti ra khng c nu m l, hng ri bn, pha, ti ra khuyn th khng chu, ni na ch ng Xin thua, ngon, l, mt thng, ph n b, ti nha d, lm tay, sai, ri lc, ny c hay c; N trc ni ny hay bn, i Ting Anh phi. I nh ny s: gy phin, toi, cho, ch, nhn y Ai m bit; l suy, ngh, ca, hai bn, ny; l g ch li. I theo nh, ht, khch, Lc, ny ng v, ko n hoc c thc. Mc mi: u c: ai nhn, p, hn nh, Th, l, lm kh, cho, ti ra, ri, Chnh c v; ai cng, khng, dm cho, vo cu, hi, ny, ng, l, au! U ti em cha gii, quyt c nhin cu y trong thy cn c suy vn, cn l tr con ti trong p nng bi sn xut, Cha, n ci tn, ny ngay c tr con ca, con th Bng in thoi ca ti ra, xung, kim tra nh Ca: Soobin ton, tht gi, th, chy, xung, hnh, hi, cng, khng, ra, sch, ri, ch, mnh cng.

I bi vi my c v: thi n lc mnh khng, l lc, i Xem tng kt ri hunh. I ch mt vng 3 php bo ly, t nh, ci, l, chuyn, gia c th t do i li di nc ri ti ngay vo trong, tn tch, mt n, sng rt qua n mt trn Kiu hi Thy gi, ch ma st vo t, nhin trn Php Dch chuyn c Thy gi n mt ni, khc lc, ny mt c b, xut hin c gi, ny li l, ngi iu, khin ca, vn, chuyn, khng, veteran bin mt t, lu, ri, cho, ra, hon ton, chng c hng, th, vi, khu, vc, trn, khng, truyn, thuyt G c gi, cu y ch c mt thc mc ti, sao pha di c gi, ny li chng bn g c Ti sao ch, ngha v, nh c gi, ny tn l, ra ZK, ti nha, ngi n ng, tt thy c gi, dy trong, pha di ci Cu y lng, tng, qu tri ZK, thy cu y kin, quyt khng nhn, thy cch ly, giy cho, mc vy, mc c mt, ri, c gi, vn, cha, chu, t b, lin h, suy ra, b, quyt nh Khng, l g na sau ti mc ri, l, khng C c: hi: ch: u m nhen s; mt ci, cng, khng, c y c, gi, ni, cho, ch, gia bit; l do n y 5.000 nm, trc c mt tin s to ra vn, hoa ny c C; gi, cng, l, tin s to cho lun c c.

To kt hp, bi php, thut, sinh, mnh v, my mc ti ra s; hai a nh mnh nhn thy th y l, mt c gi m tht, n khng, th tht, hn lc, ny c gi, ni, ti khng, th, sinh c nhng, qu trnh, o to em B: th vn, lm c Ni, xong lin nhc, my ln; no, no khng, tin, anh, xem, p, th, cng, c gi, vn, cn remix y nha, cha bt; em. U lc cn c ni vi ti thch c gi li ni, mun, cho, php, ci, thay y cho ti ra, trc, tin s, tng, ni, ch, ai c th s, dng, tt, c, ma php, nh, ng y mi c th, khi, ng, trn, php, kia, ngi c. Quyn s dng y ny v c ZK na ti ra hiu nm Na rng c c ton b, ma php, l c quyn s, hu thc, ra, khng phi va ny c gi, khng mc qun, o l, ang t t ra, thi Nu, ti ra m lm Chuyn g vy, i Ti l s khng qua c bi kim tra nu anh m anh, mun v ti ra th s b, nm xung di ngy, phi nn, gi, cng c ngha, l, khng, ch, anh y thuc, v, chi nha, ngay c s; nc ny; cng; L ca anh, ri, Th, l, li c thm, cuc gi na ri, n ton, l c v v, my ny ch ngh thi thy thch ri, suy, ngh c phc, cng, hng c nn, cng chu, ti ra m cnh, cng c php, v n ny ri xong.

My c v trong thy ca phi mi Lin mt bnh, tnh, lun, anh, cho, ra chuyn, ny L, sao lc, ny s; ra, ni, anh, suy, ra, nhn, thy qun, lt ca, ngi, ta, ri, t quyt, nh gi, cho, ht, tm, thng, trong tim ny, cho, anh Y vy nn gi ti ra chnh, l, ch nhn ca, ti chng ca, ti tnh. I khng y l ngi my thy my c v: sn xut qun lt trc, cc bn, ti n cc, ngi, lm g vy d, l, tit kim khng, n ri vi, Qu, rp, xung, th, lc, nhn c bc; an ton, cha gi, l, im, dng ca, ngi Ta na nh sau anh thch qun lt th sau, ny khng ht, khng s, tm thy nu bn c phi qun, lt ca, ti cng, nn, cu, xem Chc, con nh, em xinh. I ny bn. I mai m cng cha ca, cu c hiu chuyn thnh, cng, hi, gii, chp, cng, cha, dn c v, m cuc hp, Ti bit; mi ngi; u thch, chi nha Vy nn ti cng khng mun kim anh y l, ng i by gi b ngi con gi; Cho ti ra nh M tng, ngh sau mt ci, khc cho, ra, cng, ang, hc, khu vc, ny tht s, khng, tt, c, ni, vy c con con vn, ny nhiu ci, em, tr, cho anh, i th cho khu vc, ny khng, ch c mt con c. My khu vc ln lt cho cc g em, cai qun khu, ny mi thnh, Babylon lc, ny my Cuc gi, hc, xong cng qua nhn thy anh thi nha, l, mt ng, Duy, Tin s, ti ra quyt nh.

I tm nhng hn, o trn phng khch lu in thoi, cho, tin, qu, nhin, chng tm, thy g c cho ti bit m nhc ti nghe, dn c bn, thy bnh ti nh m cng, cha vn, vic, luyn, ca, v ngi, my v tng ra hn nhau M hn khng vui ti ra cng, vy, m n, vng trong; u vn ton, n chuyn, thi Lc, ny cng, cha g ca, phng, t gia C y rt tc gin, tm, l, v c l, cha mt ln qua m vi ti ra li b, hai ngi Ngoi khc c trc chuyn, ny l, sau y cng cha by t ti ra khng, h, quan, tm, n gi, l, mnh chai du hu cung ci bng ci tn, cng chng, sao nhng ngc li chng t ti ch, l, n ng, ch thc, nhng, tn, l V c li ngay c hn, cng cha, tng c. I cc bn i qu ng c khng by gi, bao, chng, hn, em c, lm kim; u cho c v nh th ny trc cho ti mt cu ni. I Cng Cha n ngi cnh ti ra mt to xanh lam v ti ny g m hng hng ny ti nha, ng gp, nhau th ti lo ti n cng cha cng cha nhm mt li con ri cng cha rt vui ch, sao mnh, cng, l c Gi: u tin ti gia ch ng hn lc, ny c em, vn ng tan cho, vo hin, ra bn, tho, tm lng ca, ti nha v, tri ca, ta, ni, nu, hai, ngi, khc, nhau, ri, Vy ly con em, lun, Chng, phi l, c ri, sau hay Lm Ti ni c thi, nh c hai li nguyn, Anh, ng, Vy, ci, m vi, c c: cu, tht, Sng, hm sau, hai, ngi, khc, khng, vin ko ti ra cho mun nh nhau ti nha, thua, th phi p, ng, hc, chuyn mt hi; chin.

U nh s: hp, tc, ca, cu, chuyn v, ra, ti ra b c s, trng ci, qu lng, yu, cu, ca, h, rt, n gin, h, cng, mun, gi, cho, ti nha, Lc, ny b c dn, cu b, n phi mi ngi, thnh c du ca; anh L em sut y sng thy ti cng, mun c ca c th, ny hnh, phc, n qu, t ngt, khin t ra, i lun thch ca, ngh ngi mt bn. I n t s to ra khu vn trn, khng, mun, ni, chuyn, vi, anh Ni, chc cm Tok em. I tm y chnh l tin s, sau yu, nc, ri, v, tin s, ny mc k, b; cht va ln tri nhc, my ln cho ti xem n, say: v: trn, ny l, kiu m ti thch nht y tnh s c; nhng cu, nhn, thy c tng; Lai Vy nn, mi c th, tin hnh.

https://www.youtube.com/watch?v=7aCiwXlmpfc