5 nh em ny y y c ci mng lc mix, chng bi, chng, tp m cc, th, gip c Thu m pin ny n dng, pin ny th b cc, o mnh m chng mnh khng Thch th pin kiu khung ny lm bit: qun o loi to nh Anh thch, pin kiu bi kiu vin qua y mua n dn gin, ny ra, my ci tim ng, h c, ci, 3.5 nghe, my! U 3.5 s, l tin, lun, hiu, qu! U cho, nhng! Ci karaoke beat karaoke Chng ta s c y y l, ci nick nn gi lun, ny y Ci, nick n gi, nh th, ny n bng, l kim loi, ny kim loi c l, chc chn lun, rt, l, nhiu, l y nh, ri N t ong y L thy en c ci kp y ny kp vo c, o y y chng ta s, gi, ci, dy, rt, l di lun y di cha; v; ci; u ny; l 3.5, cng vi c ci y ci body, ca y l, ci ti ng, ny nghe Vi; Rt ra sau khi, dng, xong r m ph kin y y l, ci ci body ri, my ci thn, my th bng nha v, trng lng, ca, n nh, chng, ta, c th, kp c ci, ny th, rt, l, hu ch, cho, anh, em; no, lm video Kiu nh mnh l lm YouTube, lm Tik Tok g y khong, vn ngoi ng y gi, th dy di th m bo l, thoi mi y di ci, ny ci ny chc khe 23 mt v, ci, my ny th anh, em c th gt, tay, ch, nh, L off li Mobile camera, tt dn chuyn sang Nga Mobile ny 29 camera rt ra ti nh nhng, nh v y c chnh, khng xi, Ben vi, c 20 DB, ch khng em 20 vux b, Mnh, l, ch, l, hng, smartphone, th, sn, xut cc ph kin M thanh rt l, r, ngon, b r mnh, i rt l, nh cht, Ti v, p, kim loi ch, ny l, khe cha, pin n s b, kp ra nh hc, vt, ra, l m phi lp thiu, i ln y m lun bn, tay, ri gi; mnh S: lun th ra y l, mnh ang, thu m trc, tip tc mm mnh phi t m, mnh, n k, camera ny nh ti by gi, mnh s, khng, thu, m cho, ci, ny; Ok By gi, chng, ta s, test nh hin, ti ca, anh, em, ang, Nghe m mnh, thu m trc tip t mt, mnh, n th camera ca in thoi cho mnh, ang dng in thoi quay y ny y anh em s thy l s, cn c ci l mic li l, 3.

5 y chng ta cm tai nghe, vo nh, 3.5. Th nhn thy nhc im ca con ny Ni, chung, l, ci cho, ci, tm, gi r m Th, ni chung v, cng c th ci nhc, im, ca, n l d, ci, pin li pin kute ny th ht, pin th chng ta phi thay, pin ch khng Kiu nh dng pin tiu sc li c nhng tiu anh em khng bit th bn ch phi li c hoc l, chng ta dng, pin, pin sc lin trong ngy V, th nn, Cy, Rau, t tin, ca y loi, dng, tr, tin, nh micro, thu m tr. Kia th chng ta s, xem, l, thua, nh, th, no Ci; u mnh s; thu m y mnh s; thu m t ci ci, my in thoi, ny y mnh s, bt, ng s, bt, em, thy dy, chy, khng, th y n, vn, ang, tt, n, khng C: cuc sng khng phi v, mnh ang, tt y mnh s, bt y th c ch, l, camera camera vi c in thoi; th mnh s, kt, qu ch in thoi y v; mnh s, khng, nghch, sedan, ch, dm b, nh ang, chp y; Ok, nha ni; Anh em th thy sng Cuc sng ang chy y th, anh em nghe, thy m thanh thu m l, nh no y Mnh ang nghe trc tip thu ch tch nick y th mi ci, o th mnh ci, ny xung y anh y Alo, alo, alo, 1234 Vi: em quay tr li knh, tem.

com anh, em, xem, thu m sau, tt khng. I t mm n lc th anh em thy di chuyn, ng c ngi, i, u c khng c ci nick ny th vic quay video kh khn, nu m chng, ta Tr khi, lm kiu g nhng, mnh, mnh, ngi, ngay, ci, ngay, Ci, camera ny th, mnh C: th ni, thoi, mi c v d mnh, i ra ch khc th, khng, ni c cho ht by gi, hai, th, nghim, nho, nh, nh th, ny th, mnh s, ngi, trc, qut, v, mnh, bt, v, tnh nng, gim, ting, n, chng, n nh, xem n Thu m l nh no y v d; ci ny gn mm gn mm ny; th, ni, n s; y ci, ct sng, th, n s; c; sng; th, n s to hn alo alo; alo; 1234 li sau, ny phi ra, th, cuc sng, ny nh, hn, tt; Nhin ri gi, xem, kh nng sng, Cn ci ny nh; Ok, ri, anh, em, mnh, l, ang, ngi, trc qut, ny v; mnh s, bt, ci m thanh, i D bn y nh, gp 20, a ch email, xem, n, thu m nh; no th y qut di Trc tip li qut di trc tip vo mt lun, mt ht, qut, lun, 12 lun, Ok, qut gi, l to lun v, Mt y nghe, nick kiu y anh em thy kh nng, thu m ca, n nh, th, no xung, ri, n nh th, no v, chng Em quay tr li knh, cy th trong ci, ny mnh ang th, i nh em m sn, phm thu m gi, r, dnh cho anh em bit em ni, ri, l, 20 DB, chng ta s quay tr, li vi, c ci, khng, ri, nh, tt, nm 20.

I tr v khng ri y l, ci mt khng, th sedan, nh, em, nghe, ni, nh, no n, chng, n c hiu, qu khng, Khi m chnh, v, hay ma do by gi, mnh tt qut nh tt qut th, tt, nhin, l, thu m nh, Ti rt; L nhiu c bit: trong phng kn y bt, qut l, mnh th, nghim, v d, anh em song, ngoi ng, ghi m thu, m xem, n tt, hn khng, khng y Cuc, sng, ang, chy, Ok, th, mnh, kt, thc, video ti y nh v, Linh mua, sn, Phm ny m anh, em m thy cht lng th, mnh s, i mua s.

https://www.youtube.com/watch?v=u5snN2fYjFc