U i theo ch dn ca ci in thoi, th c mt chic xe, i qua dng li v, ng y thy cu n mc rt, l, nn ng y mun mua li b, ny th l, cu bn, n, v, nhn c mt s, tin, kha, kh, v, L ngi mi n ang, cn mt nh tr th, l, ng y ni, Cu, hay n, nh tr, si bc. I th mt con hm c hai c gi, ang b, bt, nt bn, chng tr ci, dng, vi, gi, rt, thp, Nhng, hai, ngi, h, kh, khn, lm mi, ly c ci, sng, Th, l, tao, l, mua, ci, sng, ri cu, ph hy n ti thng tng Cng sc mnh cho cu, nn gi, nhanh, chng, x, l c tn, cn tn, cn li b c gi kia x, l, v, cu, tr, tin, ci, sng, cho, hai, ngi, hai, c gi, ny c tn, l, Linh, Gia v, Ozil v, cu ang, i tm nh Tr si bc ng thi hai, ngi, h, cng, ci, sng, Linh, Ra vi, Jose lm theo, yu cu, ca, hi, v, tao yu, mun, ngy, mai, hai, ngi, dn, mnh, n tham, gia v, cu, cng phi, lm vic m, ti n th cu hi mt in thoi; Sng hm sau, Ninja phi: u di dn ti yu n hi ca bn, h, Linh, giy, ang, tnh, l, mt nhim, v, Th, l to cng tham, gia cng, hai, ngi, Nhng, cu, mi, n th, lm sao c v, kh c ch, mua, Thnh, sng, v c; Tm th hi vin na nhng, qui vt, th, ng, hn d, kin, nn bn, h, hn, gi, mt tiu, ri, v, 3, ngi, nhn c 18, ng vng, Sau, cu, mun, nh, hai, ngi, dy, cch, c v, cch vit, ti mi, n y nn cu cha bit G ht v chy ni, ny c th s, dng c php, thut, nn, cu, mun, nhiu, ninja, gip, nhng, ch, l, nng, khiu, thi, nu, ngi, khng, c nng, khiu, th, khng, th s, dng c, php, thut, v, ta, Uyn, l, thng bn, hack, game, Nn, cu; Cng c th s, dng c thi, th, l, Linh gi, ly, ra, hoa Thch, n s, gip cu khuch; i lu gi v, gii phng, nng lng php; u tin, c y s, dng ma Thch, nc, cho, cu, xem, cn lzi, th n th s, khng c; V c y khng c nng, khiu v, php nc, nhng b, li th Air dng c php, Cng ha nhng, Nguyn, ra, khng, th, lm c iu, th, l, dng, bia, th, nhng, nc, ra, th, hi, nhiu, th, l, cu, th, ht, tt, c, th, l, cu C t cht s: dng c su nguyn t trong khi ln da mi ch, A v nguyn t cn mt nguyn t cng cha, th n gip, gia tng, nng, lc, v c th to ra cng cho, php, cu di chuyn, khong, cch, xa, ri, cu s; Dng v nhn thy c ci, ni m cu, nh nhau, vi, qui, vt, v bn, h, mun nhiu, ba ngi, mt vic, em, ang, ngh, mun, thm, thc, n trong, qun, th, l, thanh nin, ca, chng, ta, ly, ra ci in thoi, xem, Ninja, v, acid anh, T m v, th cu, ch bo l, mt cng c Php, Thut, Thi, ri, cu, ku bn, h, vit, cng, thc, v, lm mn, Th, l, c ngay, mn, kem thm, ngon, n lin, sau bn, h, ang, lm mt nhim, v, th, gn c m ng b.

Li c m du cn ang bt, nt mt Samurai C y x, l, gim bn, ngoi, trong, lc Bt, cn th toi ra tay v, Elsa cng, ph bn, h na ri, coi ra, ko c y. I C y tn l, yeah t gi, l v, ba ca, Touya chng ta nhng l cui Anime nh anh em, ti khi n y c y cho n ci g ht, Th, l, khi v, qun mt mnh, ch, n nhiu, thi, ri, Khi c y s. Ng hnh cng ba ngi i lm nhim v lun trong lc, th, tao, yn, ngi, h, pht, Vivo, Cu, th, dng, php, thu, ht, vt, t xa, cu, lin, ph th, vi, AE, ang, nh, ly, thanh kim m ha ra; l di buc, tc, ng, thi, Cu; Cng c th s, dng th, ly, iu, khc, cng c sau to dng Long Sense, n, gip cu, tng v, gic ca, mnh, ln c nghin, vng ngi, thy mi, st khng phi l, ngi, mu, nn bn h. I n l m qun lnh ang nh, nhau, vi, qui, vt c, ba c gi, h, tr m lnh, Touya s, dng sleep, lp, tc, con qui, vt b, ngt xu nhng c nh con ny th con khc, xut, hin, v, cu, ngh c k cm! U chnh l ta, th, l, coi s, dng, sleep bn, ngi bn, h, trn, ng, dn, cng, cha, v, cung nhng li im b, tn cng Ninja khng, th s, dng pht, ch, thng, ln, ngi, ng y c, th, l to y ngh, ra mt cch; cu S dng Flash lp, tc, ly c ci; u mi; tn ra, ri cu, hi, phc, trong y nhng, qun, lnh, cho, nn bn, h, thu, mi, ngi, bo v, cng cha, siu, xe, v, cng, thc, orlean s, tr, tin, cho bn, h, v, cng, ng, nn bn, H s bo v, shc mt lc, sau bn, h, c, Susu, v, ng y rt, thng, sushi nhng m ca, c, b, b, m c hai mt C y b, bnh khong 5 nm trc y anh sng, st nhng khng, cn nhn thy c na v; bn.

H, nh nhiu php s, n nhng, kt, qu, l, khng, th, c v, ng ni ca, Sushi qua i trc khi m c y b: bnh lp tc Linh, dt vi, o di ngh, n bn, kia, v, cu c, th s, dng c, php, Vivo, nn, cu S: th coi c c, khng, lp, tc C y c, th, nhn c v; an flash ban, thng cho cu, l, 40 ng, bch, kim v, cu, l mo him gi, nn phi, cn s tin, sau, l, nhng, gia huy, l, nhng c quyn, ch dnh ring Cho qu tc nh, nhm, v, mi ngi s c h, tr t A size, khi c chuyn g xy, ra, sau bn, h, ri, i v cng hon thnh, lun, nhim, v, ca, hi nhng, i giy quyt nh s. I theo di lun v c y mun. I phiu lu, cng vi, mi ngi, sau bn ngi. I do trn ph trn ci t nc, ny c nhiu chng tc khc nhau, nh, ngi, eo, ngi, ln, ngi, th, v c dn, tc, nhng, ngi bn, h, c, gi, l bn, nhn, th c, mt c b, ang b, lc ng lp, tc, ta, ra, n Hi thm c, b b, lc mt ngi bn, ca, mnh, v, cu, nh, Emma v, vi, ch, ca, mnh, ch y rt, lo lng v, tht lc, em y ri Bn, ngi dy, i tip bn h s, chia, nhau ra. I kim ri s: tp hp li Touya, th, n tr, v, cu mua mt ci, o mi, n gip tng, khng, php, vi, nhng, nguyn, t ngi, mc s, hu ri, Cu, quay v, th hai, ng, gi, ang, chi, Suzy, vi, nhau, hai, ngi, chi c.

My ngy, nay ri, lc, cu bin mt khc g, thnh, ci bn, suzy m by gi, hai, ngi, h, ang, chi, Elsa v AAA i mua mn trng ming ca, ferris, v d, hi nhiu, dy, nh Touya, i dm cho, Cng Tc, v y khng c; nn Bn h, khng, th, n mn, ny Cu ch, cho b, tc chi, Suzy, Nhng, ai ng gi, ri m chi, n tn, khuya nhng, ng y vn, mun cu tri na Sng hm sau bn h. I lm nhim v tiu dit megasun em Nhng m con gi th mo thm, lm nhng, th, n c th, n mn, ht, lp, vi bn, ngoi, ca, mi, ngi, nn bn, h, khng, chu, th, l, cu, lm mt nhim, v, mi c bn, ngi, nhanh, chng, Nh bi ht qui, vt n ti y l, xinh c knh chc cng phi c kho bu y ch, Nhng, chc bn, h, ly, sch trc, khi b, li ni, ny ri Th, l, tao, a truy tm di tch lch s; v, cu tm, thy mt vt, Lc bn, h, n, ch c mt th g bn, trong, nhng, nh, Sng, ca, ninja, ch c, th, cm c c, khong 2 gi na Nhng, hin, ti n ang, tt, dn, v c mt ci g pht, sng bn, trong, cc, n khin cn hm bt. U sp cng ni r nh, a mi ngi ra, kp, V, n xut, hin v, lao n tn, cng bn, h, Php, Thut, Kim v; Cng ha ca, Erza, khng, h, c tc, dng, ln, n hi, vng, v, ngh, ra, mt cch, v bn, h, nh, bi, N nhng 30 cha phi l, tt con qui, vt bt; u hi; phc li d c, nh, n nh, th, no th, n, vn c th, hi phc li c th, l to y ngh, ra mt cch, khc, Cu, dng, Everest, lp, tc ly; qu cu bn; Trong n ra v nh Heirs, ph hy n lp tc con qui vt b bin thnh khc ngay lp, tc v, cu, chp li ci, danh d, trong, a cho b, thc size, nhng, ng y khng, th, gip c chuyn, sau, mi ngi.

I V Sng hm sau, Th nguyn li n chi tip cng lc, vi b, thc nng ra ngoi, Th, l, ng y mang theo cu. I vi mnh v anh trai ng y b. U c: ng y l, ng minh thn, cn vi, vng quc Nhi dng t nu, hong huynh mt th, con gi, ca, anh y s, ln ngi, An pht ngh rng y l m mu, ca, nhng k, thu tm, quyn, lc, bng, cch, thc, hin, hn, nhn, Chnh tr nn n flash mun cu, cha tr cho my bc v trong gp b, tc, Bon x, Nhn, ci, mt chc, mun m cho, mt ci, thai anphat, qu mi, ngi, anh, v, cu bc; v, trong, Xem, tnh, hnh, ca, ng y ri, cu, hi, phc, Trong y nhanh chng nc vua, tnh, dy, ng y cm n cu bn, h, nghi, ng, ngi, mang, ru, n y. U c: ng y khng, ai khc, chnh, l, olga Nhng, ti li khng, tin, v, iu, v, hin trng! U c: vn c gi, nguyn, nn, cu s, n, Xem s, vic, l, chai, ru, m c, vua, b, trng c th, l, toi s, dng c dc, lp, tc, cu, hiu, ra, vn, v, tp, hp, tt, c mi, ngi li v, cu bt; u ni; tng! Chi tit v, vic trong, chai ru, ny khng, h, c c; nn, cu s kim chng, bng, vic, cho Lyon, ung v, trong rung hon ton, khng c c; ri cu, rt, mt ngi, khc, v, cho b, tc bom s, mun n nhng, ng y li khng; Ung r rng Cu, canh chnh xc k, hoch ri m th, l, ng y b, buc phi ung v, thng mnh b, trng c nhng, gi E lao ng, lu ri, tht, ra c khng c trong, ru m chnh, l, ci ly, Th, l, mong, tri, b; Bt v bn h, th jumina, ni c y mun, thnh, thn vi, ti ra v, t lc; u c y nhn ra to Uyn l, mt ngi, rt, tt, v, tm c ngi m Rooney; no mun trao, trn cuc.

I nhng cu cn tr m cha kt hn c coi; l, khng ng, vic, v c y cha, bit g v to ht m nhng, zumina kim chng Cu, l, ngi, tt, v c y s; dng hoa nhn nh th, vn, cha, v, hai ngi, cn qu Nh kt hn nhng cu, mun, hai nm na mi, chu, gip tnh cm ca, hai, ngi c tt, hn, nn, hai, nm, Lumia s, i cng cu v, thng gi in cho, cu, ng y rt, vui, v, cu, mi, n m c hm th, ri, cn c C dn Harem nh ri li mang, thm mt em v, gia ch, ng, l, thng in sau, khi chuyn, sinh s, hng, qu, m sau Bn h. I lm nhim v tip rumina triu gi, qui, th nhn, lanh, n s, gip vic, Tnh, Ma Th chuyn ln dc hn m ng, qui vt, ny thy cng ti y ch, gp, ngay ci thng vin chnh y mi, cht th, l bn, chng, nhanh, chng, v, P ngay lp tc v, tao yu, mun, nh, em y ch, cch triu, gi, ma th, cho, mnh, th, l, cu, chu, gi, ra, bch, h, l, lp, th, triu, hi, cao nht, N khng, phi l, ma th m l, thn th, mun, giao, c c, vi, N n mun th sc mnh ca, cu, cu, mi, th c t xu m khin n khng chu, ni, ri, th, l, n ang, khng, nhn, cu, l, ch, nhn, ca, mnh, Touya, t Tn, Cho, n, l, c, Hoa c v, n mun y phiu, lu, cng Cu to duyn m vc, ci xc con ny.

https://www.youtube.com/watch?v=BXJQ46_Mmmg