000, thi ch, khng, phi l, 500 ri ng y Mnh c ni, nhm, trn, trang, Th nhng m gi, ca, n l, 500.000 nh Sau khi tr. I ci shopee xu ca, mnh hn, th n, cn li l, 491 nghn cng c ph ship lun, Vy, th, anh, em c th, nhn thy tng th, pha bn, ngoi, ri n, ny chc l, ch c, my thi bi v, l mnh, cng, khng, xem k, Th nhng m ci shop, ny l, ci shop, m, chuyn bn, nhng, ci chic in thoi, hng, mn, vi; li mt vi, nhng ci, th, khc, mnh s, gn Linh, pha bn, di video, cho anh em, nh, Anh, em, ln, xem, rt, l, nhiu, nhng, sn, phm, Khc nhau c ci trc iPhone 5; u v; ln iphone 5s ch 3.3 thi anh em ht nhanh, cn kp n cn by gi th rch git, sch, thi c rt; l, nhiu, nhng, ci, sn, phm m mnh, thy rng, l, ci, gi c; kh; l, hp, L phi nh hoa sn, phm, th, ch c mt, thi, khng c nhiu; u ng, nn, l, xem, rt, l, nhiu, n sn, phm, khc, nhau m thy ci chic, my no n tha trong, tm gi, th, em c mua, nh C ci, trc, ai theo, s13pro Ngy trc mnh cng nh gi, ri, N ra, tm khong, l, tm, chn, trm, nghn, phi nhng m sut, ny bn th, mn, gi, l, 500, ri thi, anh, em, ln, xem, nh Shop, ny trn Lng Sn; mnh, va dt li mnh, thy rng l shop, ny Trn Lng Sn, v c rt, l, nhiu nhng, sn, phm, khc, nhau, pha bn, trong, hp, ny th, anh, em, nhn, thy y chng ta s c thi mnh li ht c ra, cho, anh, em, xem, trong, hp, chu, khng, lun bc, th rt, l di v, Chng ta ch c my Thi phin bn, ny l, phin bn, 3G, nh gram, 3 b, nh chng, l, 32 c mic lau, th, khng, cn dng c na ri v chic my ca chng ta, ny anh, em c th, nhn thy l, n b, xc ci Phn camera ny rt nhiu, lun, rt, l, nhiu c l, l, mnh s, nghing anh, cho, anh, em, nhn, k, nh N anh, Em nhn, thy khng, xc, rt, nhiu v, cc, yu mt sau, v, n y cng bn, bi, kh, l, nhiu, ri, th bn, trn; Nh na th ln trn nh khng bit l c ci g y m n c rm rm ging, nh, kiu, l, ch gm y cng vy, pha bn, cnh tri, ny chng ta b, mt mt ci, th, sim c khng bit: l th, sim hay, l, th, Nh y cnh pha di ny, th chng ta s, cch, lm v; v, n s, rt nhiu, nh, ri, th, trn, trt g ng, vy, sao cn pha bn, cnh phi ca, chng, ta, th, t hn, ri, mnh s, khi ng chic, my ny.

I ban! U! Vo th n bo l, git device, lock, ri m nhc, mt l, n kiu g y chng, ta vn, vo wi, fi nh, mnh s, tm mt ci, hng, x, l, ca chic, my ny trc nh ch, cn by gi l, khng, vo c ri, anh em V, i vi chic redmi 6 trn tay ca, mnh y th mnh li khng, xem ht, k, ci, video ca, h, mnh C tng, l, vn, vo c v; s dng, bnh, thng, ch c mi, ti l, khng, ng, nhp, vo mixcloud c th, nhng m rt; Tic l ci my ny th li khng, vo c mn, hnh chnh, v s, dng nh, bnh, thng, Th, nn, l, buc, mnh, l, phi n, nt ca chic, my ny ra m mnh, cng tm, nh, ci, cch m lm sao ph th ci kha, ny vo Y th mnh c thy mt ci bi ca bn, ny y nhng, m n khng phi l ring v, ci, chic, Wave mi6 ny: u m n l, chung n th, nn, l, mnh c th vi, ci cch, ny xem nu, khng, vy, th, buc, l, mnh, Phi l y lc, ny th mnh cng gi in cho k, thnh vng Mobile chuyn, dch v, iPad v, kha mt khu, mn, hnh, v, h, bo ci, gi, cho, mnh, l, 300.000, nh c th, ph kha iCloud, ny ri, th setup, nh, l mt chic, my Mi th nhng m ba trm nghn cng kh, l, xt, th, nn, l, mnh s, tin, hnh, th, vi, ci, bi bn; trn; ny; u l by gi, mnh s, tin, hnh, nh, Khng, bit; l, mnh c nn quay li khng, th, nhng m c; l, l Mnh s t lm: u ri; ok, sau mt bui, chiu mnh, loay, hoay, rt, l, nhiu mt rt, l, nhiu, cng, sc, th, nhng m rt, tic, l, khng m kha c chic, my ny nh nh, redmi, 6 bi v, l c bn chic, my ny th Sn xut vo: u nm; 2018 v trong thi, gian g, Xiaomi, h, cng, cp, nht, mt ci bn; v; li v, bo mt, cao cp, hn, rt, l, nhiu, th, nn, l, v, thn, vc, vch, m kha, c; th, n li gp, rt, l, nhiu li th; Nn l thi mnh s, khng chp nhn, nhng ci li tham, kho rt, l, nhiu nhng, ci, bi, khc, nhau, ri, mt rt, l, nhiu, cng, v, vy m mnh li tm, tm mt ci, ngi, khc m kha, nhanh, em, nh, bi, v, l hm trc c; Ci anh Thanh Vng kia, th anh y bo t 300.

000, cn trn shopee bn li chic, my ny cho mnh th bo rng, ci gi, ch, l, mt trm, ri, ri, th, mnh, cng c hi li Shop, l, nu m shop bit ai m m kha c. Ci gi l, mt trm, ri, th c th bo vi, mnh th, nhng m shop, bo l, t x, l, i chc l s c ni, vy, thi, ch, thc, ra, nu, m chng, ta, m c; ci, gi r, nh, vy, th, nh, sao m li bn; Chic, my ny ng khng C m ra, sao ri bn vi, ci gi, cao hn, cng c m chi, nhng m xc, khng, lm vy V, mnh, cng, tm c mt, ngi, m c, th m kha c chic, my ny th nhng m ci, gi, ca, h, Chnh lch cng khng, qu, nhiu, redmi 6A ly bn Gi, l, 200, ri M vnh, vin, Ok, Th, nhng m chic, my ny l, redmi, 6 c v, ci gi, ca, n cng, lm nh, vy, thi, m mnh, cng c hi, bt, l ly, gi 200 c.

https://www.youtube.com/watch?v=Z1JXCp5aLBY