I nh cao khi ht ngn vn, thiu, n thn, tin, ni, rng, cn c th, tha mn mt iu c ca, anh, ta, th, anh, ta c rng, th, gii, kia, mnh c th c dng in thoi, nn, v, thin cng, tha, mn, yu, cu, ca, cu, Ta lc m mt ra th thy mnh mt th gii khc ri ng lc, mang, Gisu, ang m mng khng bit nn. I th no th b tn gi in thoi ti Ni, cho anh ta bit rng ng, ta, ci, t bn, ca, ni, ny ln in thoi di ng, ca, anh, ta, cho, anh, ta c th, yn, tm m xut, pht, sau, mang, Gisu m in thoi, ra Da theo bn trong, i b vo trong thnh, ph bng, nhin c mt c xe nga lt qua ri mt ngi bc, xung ng, ta, pht, hin, ra, qun, o trn ngi, mang, Gisu, khng, ging vi, ngi y nn, a ra gi, cao mua li b, ca Anh ta sau, a anh ta tr v, vic bn trang sau khi mang Gisu, ci b, ng ngoi ca, mnh, ra, khi, ng, ch li nhn, chng c nh, ca, anh, ta, ni, rng, cng, mun, mua li nh, vy, l, mang, Gisu c thay, mt b. Mi li cn kim c mt khon tin na li cn khng phi b ra mt cht, cng sc, no c tip tc. I tip v pha trc, i theo hng dn, ca bn, tm, n nh, khch Lc, ny anh, ta, nghe c nhng, m thanh k, l, trong, ng, cng c hai, ng, ch d, gi, a ngi, a tin, nh gi tr.

I bi vi: hai thiu n xinh, p v, Gisu tin, ln, lm anh, hng, cu m nhn ch. I vi ng quyn khin cho hai tn ng, ln, ra, t anh, ta, thnh, cng, cu c hai ch em sinh, i n tht, l, thit thi, cho v, Tuyn qu, lm cho, thc, lc, ca, anh, ta, tng, ln, rt, nhiu, mi c mt t, cht, hn, Ngi hai ch em ht sc, ngoan, ngon, lin, tc, ni li cm n li cn a anh ta tr v nh khch m mnh sng na ch ngi qun l, lm th tc li cn cha li ch, em, h, c dch, a na bui ti mang Gisu Ang nm ngh ngi trn, ging, nc, video Tht l sung sng, phim, ma khin cho, ti cng, mun c vo th gii khc, ngy hm sau, hai ch em, a mang Gisu. I ti hi nhng ngi thm him tm cng vic anh ta Nhn na ngy, nhng n na ch cng khng hiu, hai, ch, em, rt, nhit, tnh, gip; u anh, ra, phin, dch, nhng, t bo v, hi anh, ta c mun, hp, thnh mt. I 3 ngi hay khng cng nhau. I lm nhim v, va hay c th, bi p, tnh cm lun y ng, l c hi, ngn, nm c mt ma anh ta, dp, tc, ng s, th chiu m xung, i n bn phc v, nhn nhim, v, m Gisu, t nhin, nh, ra, l, mnh, Cn khng c v kh sau hai ch em mn mt thanh kim Nht cho anh ta dng sau khi, thng lng xong, chin thut, th, ba ngi, xut pht, lm nhim v, ti bi ch m ng m hn bn, h, nhanh, chng, tiu, dit c su con.

Si Li cn tin tay lm tha ra mt con na em nm trc dng Si Tr v lnh thng 3 ngi c 18 ng tin, sau, khi, tr, v, nh khch, Anh bo hai, ch, em, h, dy, anh, ta, hc, ch, nu, khng, th, lm chuyn g Cng rt phin phc, ngi, ch, ni, rng, cho c em, dai v c em, rt thng, minh li bit; cch ch, dy, ngi, khc, sau bn, h, quyt, nh, c s, vic, nhng, m Gisu, vn, cn c chuyn, nh, gip, chnh, l, nh, hai, ch, em bn; H, dy php thut cho, mnh, ngi, ch, ni, rng, hc, php, thut, th, cn phi c link, n ngi, khng c link, n th, khng, th, hc c php, thut m Gisu, ni, rng, ng, lo lng v, tin, kia, tng, cng, c th, cho, anh, ta, ri, Khng th thnh mt k, ph nhn c y l, nhng vin php C th, dng, N tin, hnh, th, Php, Thut ch, cn cm n ln v tp trung thn lc th s c th, bit c thu, knh, ca, mi, ngi, nhng, mc t, cht, ca, mi, Ngi li khng, ging, nhau, ngi, bnh, thng, Ch C Th, Khng, Ch c khong, hai n, ba loi, php, thut m thi m Gisu cm vin, ln th mt cht, kt, qu bn, ra, t nc, nh, thc, lun, hai, ch, em, nhn, m, ngn, c, ngi c. Th luyn tp php thut tt hn na ba ngi cng nhau, i ra bn ngoi sau mang Gisu, th loi, thuc, tnh, Php, Thut, Gi, Ngc, Ma Kt, qu, tht, l, ngi, anh, ta c tt c nhng, thuc, tnh, Php, Thut, trng, hp, ny cc, k him C kh tm hai, ch, em, nh, n khng km c bn, theo anh ta, i xem xt sp xp, coi n Tr, con st th c tn, gi c g tao.

https://www.youtube.com/watch?v=H0sjchMsM5Y