Mnh nn cho php, cu c sng tip mt th, gii, khc, v, truyn, cho, cu, ta, mt cht, php, lc, ca, mnh, cn cho php, t gia c th s dng in thoi, th, gii, mi, ny iu, ny gip, cho, cu, ta, lm ma, lm gi, th Gii php thut php thut, no cng c th s, dng mt cch d, dng, Thm, ch, cn c th to ra c tha, khng gian, ti vn l, mt hc, sinh, trung, hc, bnh, thng hm ng, bt, khng may dng, st nh nhm xung nhn gii trng Hp th no li nh, trng ngi, ti ng mt v, mun n b cho li lm ca, mnh quyt, nh s, cho cu, hi, sinh, ngay, lp, tc, Nhng, m th, gii, cng, xc, cu c ha, tng, ri, nn, ch, dnh, cho, cu, chuyn, sinh, n, th, Gii khc toya, nghe c sng li th, ng, nhin s, ng, thi, Nhng, cu, vn, c mt, yu, cu, nh, nhoi, l, c th s dng in thoi, mt cch, bnh, thng, th, gii, mi, ng, mt phy, tay, chuyn, nh, ta, ng, cho, con ni, cn c Th dng php thut np in cho in thoi, tic, l, th, gii, ny khng khi, em, khng, th gi in c nhng m bt k, lc, no con cng c th gi in cho, ta nh s sao vo. I ngoi ra, th ln, mng, chi game vn. Ok, Khng sao c v: th l ti ra cm theo chic in thoi ca, mnh, n th, gii, php thut.

I n khi cu tnh li ln na nm, trn mt bi, c, xanh, r, t nhin, ng bt li gi in n, cho cu, ng, ni, rng, ng, thit, lp, Google Maps, cho cu theo, th gii, ny ri, cu c th da vo n. I n mi ni khng s: lc ng, cn ch cho cu c. I n ch ng ghim l, vo c trong, th trn, Toyota theo ch, dn, ca, ch, Google, i thng v, pha trc Nhng, cho d c, i n c thnh ph th s, tin, Nht, trong, b, ca, cu, cng, khng, th, no dng, ni, ngay, lc, ny Mt chic xe nga, i pha sau, i qua ngi cu ri li dng li ngay, pha, trc, sau c mt ngi, n ng, nhy ra, ng, ta, nhanh nh, con sc, chy, n trc, mt cu, nhn b, qun, o k, l m cu, ang mc ny, cu N t? U Th h: xin hy bn, li b, qun o ny cho ti Ti chc chn s, mua vi, mt ci, gi v, cng cao v, th l ti A theo ng gi k; l, i vo Bn, trong thnh, ph ha ra, ng, ta, l, ch ca. Mt tim may cui cng n c anh cng b ng ta mua mt toya, cng, nh m nhn c mt s, tin, v, cng, ln, cu, hi, ng, ch, tim phc, trang, v, qun tr, gn y sau da theo Google Map, i n trn ng.

I li nhn thy c 2 tn cn ang nh xut sc ca, hai c gi, nh, nhn, xinh, p, toya Thy vy vi vng, i n Ngn chng li l, cn tc gin cm dao, xng, n pha, cu, nhng c th, ti nha by gi c ng. Bi Cng ha ri tuy rng, ch, l, mt cht, xu sc, mnh, ca, bt, thi, nhng ch, cn tu ra, khng, t t th, cn lu c ai gip c cu; tht li hi thn ta di chuyn, chm g lun, khng, Th, l ti nh, nhng, cu C: hai ch em bn, h, tht khng, ng, hai, ch em, ny cng, ang, trong, nh, tr m ti ang tm hai ch em, a ra n nh tr hng dn anh, lm th tc, nhn, phng, sau, k, cho, cu, nghe, v, nhng, chuyn m bn, h, Tri qua ha ra bn, h, nhn c y thc, ca m, cn li khng ngh s, xy ra, kt cc, nh, ngy, hm, nay, xem, ra, vn nn, i n nhn, nhim v, cng hi cho, an ton toda v, cng bt, ng, ni, ny, cng c c. Hi na sau lin xin hai ch em, hy dn, cu theo, cng vi, th hin, ti Cu, cng, ang, thiu, tin, sng, ngy hm sau, ba ngi, i n cng hi cc nhim v dn y trn bng thng bo nhng v, mi chuyn n nn ti ga Ch c hiu mt ch, no y hai, ch em thy cu, l mt tn m ch, lin r, ti ra cng, lm chung, nhim, v, vi, mnh, chc, l, ra ngoi, nh, qui, ging, trn game thi, mt v, th l ti ra.

I mua mt thanh kim ri nhn ly th cng hi mi, lm xong cng vi, hai ch em, i sn bn ngoi bo ba ngi rt nhanh sau nh tan n si xm v y l, ln.

https://www.youtube.com/watch?v=gMX2KFcjQbw