I cu nhn con dao v, thc mc; u ra, sau, khi, hi, v, hn c ni, ln vng y n cm nhn c c: ai trong rng, v, ngh rng, l, hai ngi, dn, sau, mt lc, th, Cui cng, h, cng n cung in sau, khi, vo Mi ngi i n din, Khuyn vi, nh vua ca, t nc heatmor, sao ng, cng, nghe, ni c ngi, trong c ngi, nh bi, con rng, khi, ang, trn, ng, n y, lm cho c vua, v, cng Sui Mu; V; mun! U vi tow ra sau, khi c vua ang khi nhu th, cn thn ng, i n ni vi: U t ra khi b H thy mt ai mnh, th khng th? U vi h, nn v, thy cu, hy dng ht, con m n sc m xin, nh vua, i trn? U, ch kt thc khi b, nh vo im, t hoc xin; u hng, v c khch s, dng php, thut, nhng, khng, trc, tip nh vo. I th ngay khi, va h, trn xe t ra dng cch tht, l, nh vua, Nh xong. I n va phng ln Trc mt nh, vua, v c tng; trn; u kt, thc Kyoto gia chun b ri. I khi nh vua gn cu li v, ni mt trn: u khng, th kt, thc, nh, vy, ng mun; u li nhng, khng c php, thut ca, dy! Trn! U li bt? U ln ny! Hai, ngi bt! U nh! Nghim tc ngay sau khi t ra, nh, dng, php, thut, khi, ngnh, mn s, dng, php, thut, c nhn, ri bin mt Nh, vua, ni y l, y n c th tng s, nhanh nhn, nhng, tn, nhiu, mana, p, li tm, chn, tnh, ca, nh, vua, Cu; Cng s dng php y nhng c cht kh khn song, hai ngi li tip, tc cm phng ln lao vo nhau, nhng v, ung th da l, chu ca, thn, nn cu, chin, thng, ti hm y nh, vua t chc, tic cho, mng, mi, ngi, bng, dng, Mi s x, v bn, con v, ca, cu, sau, khi, cu, chp, nh li bn, con v, th ti cn lm vic th nho, v n v, hi v, th mu t gia cm trn, tay, sau, cu, cng, gii, thch, n nh, php, thut c, nhn c.

Th ghi chp li hnh, nh nh vua mun, chuyn, nh, ra, ngoi, th, cu, dng php, sao chp bc; nh ra, t giy, nh vua, thy v, cng th, v, v, mun cu v, cho mnh, mt bc, tranh sau, v, kh mt mi, Cu, ngi, xung, gh, Ngh ngi khi quay sang th nhn thy mt con gu Vit, nhng n vy, tay nh, mun cu. I cng vi Cu n mt, cn phng M ca bc, vo th, thy mt c gi, cu, gii, thiu, tn, mnh, v c y tn, l, Linh mt ngi, trong, truyn c tch con con gu tn l, hoa lan, sau c gi, ni, ln, hn, cu, rt, Nhiu tui Chnh xc, l, 612 Cu cng hi ti sao con gu c th. I c th c Lin Gii thch bao la i c: l, nh, Php, Thut c nhn, ca c khc, v, Logan nhp, lnh, cho, mt vt, v, tri v, gic hot ng, sau khi, l, mu, ln, ci, gh, th, yu, cu, ra, thy khc, ny v; cng Th v v mun th n sau, khi c cu, lnh nn, thit, k, th, n bt; u chuyn ng nn thy otoda c ti nng Php, Thut, v, mun, cu, l, hc vin ca, c; chc, l bn, mun, cu, hc, sinh may mn, v c gio vin Ri Hng Yn l, cu, t chi, khi, v, phng cu, nm, t nhin bt, dy v, ngh ra, mt ci, th, v, v, php Logan, Sng hm sau, khi cu, nh, ra, ngoi, th, gp, kuzumi, v, Linda v, hai ngi, cng mun.

I theo ra, ngoi c. Ba ngi i n khu rng gn sau Linh ra dng php thut, ct xng rng, thnh, tng, ming v, t Gia nh, dng n, lm v, kh sau, khi, gom c nguyn; liu cu; bt; u dng php to ra mt cy, sng, sau, l, n nn, sau Cu: bt? U dng zogan t cu, lnh, cho, cy, sng, sau, khi, th, khi, n, hot ng, v, ca, Lumi, v, Ninja, cng c v, thch, th, vi, n v, cng mun cu, lm cho, mt cy, sau, a in thoi cho, hai, ngi, chn, mu, th, cu, cng, lm Xong v hai ngi v, cng vui, v, chiu n v, i nn c ba ngi nh, i kim mt qun, no n th, h, hu hu Ni vi, ouzo ta, rng c ai ang theo di h, v, v, tr ci theo di nm, trn, ta, nh, cao Nht ozoda vo hai ngi, i vo qun trc, cn cu. I c vic mt t dng quay li sau cu, dng y dch, chuyn n hai ci theo di bn, chng git, mnh, nhy, ra, xa, v, nm bom sng, ri b, chy t ra s dng in thoi, Sau, bt, khch, ln, tm, v, tr, ca, hai, k, Theo di mt ln na cu d, ngy v, ng pha, sau, hai, ci, xong, cu, dng, sng bn, lm hai, tn, gc, ng, nhng, ch, l, n cao su nn khng, sao sau khi tri, hai ngi li t, ra, tra, hi v, sao theo di cu, nhng Khng ai tr li xong cu, nh, kim tra, xem giu, v, kh khng, th s, phi th, khng, nn, chm, vo v, h, cng, chnh, l, ngi, m c vi, pht, sai, n bo v, cng cha v, con dao, nm trong mt con rng, cng, chnh, l, Ca bn h, hai ngi, mun, t ra, ng, ni, chuyn, ny cho, cng, cha, v s, khng, cha, dn, c vua, xong, cu, cng, ng, Sng, hm sau, t bi, vit, a rt, vua ca, vng, quc, cu, gp, c, vua ca, Miss meadows, hai, ngi, gp, nhau; V: Linh cng t m vi: u t ra v c cng c mt ngi, hc vin, ang, vi, php, nn c cng d, thng, Thm, sm, qu, ng, vi d, liu khi, t giao, va i chi v: n nh, khi, qun, ra, ni c khch, n v; Bao la xut hin i cng vi: nhau chnh, l, Linh v, chat, lt, v c cng, l, hc vin ca, Linh, hai, ngi, n y hi, cu, cht, chuyn, v, qui, cu, tinh, th, m c nh bi, my thng trc sau, khi, ngi, ung, tr C k.

Mt ngi ca, mad mad nhn thy ght nht k, l, trn, bu, tri, n, lm c thy t m v. I n vi mt trung, i nhng khi n ni, dn, l, ngi cht, bi s, tn cng, ca, con ma, cu; v, Linh Cng, nh bc, nh, ma c cho, mi ngi, xem D, sao c cng, ang, nghin, cu, v, n nn s, y vi, t cch; L mt s, gi, v s, thng xuyn, gh, thm, xong, h, cng, nghe, t, ra, c th, dng c ght, v, mun, t ra a mnh. I mt ni nhng php y ch, dng c khi n ni y Linh, a ra mt php, thut c th c c suy ngh ngi, khc, Tn, n l, DK n cho, php cu, dng, vit, khi, nhn, thy hnh, nh, ca, ngi, l, c mun, ln, pha, Ng Action, iu, tra, thnh, tch, v, ra em, cng, n t A Sin: v: Linh mun c gip, t ra mt tay, sau, khi, tay, chm, tay, mua, chm, hi, ra, em, bt; u ngh, hnh nh t do c, thn, ch, th, cu, nhn c nhng, hnh, Nh trong suy ngh ca, dai, xong, cu, dng, ht, v, thnh cng, a h n, A xin nhng Linh khng bit v; tr tn Tch nm; u ch bit: tn ca, n l, Midu ra, ra, anh, ni, cha, ca c chc s bit; v Linh cm tay Dai gp cha c y cui cng tt c i n th trn h, cng v cng thy th v v, vn ha ni y nhng, ra em vn cm thy c ci g K, L Cui cng, h, cng n nh da ecco, vo nh v, gp li M ca: mnh xong, ra, em, cng, Gii, thiu bn, b, ca, mnh, khi c hi, cha mnh; u th, m c ni ng y, i theo lnh, cha, ra, chin, trng, v, ang chin; u vi nha takeda v c: nghe, n l, vn thi, gian, th c.

I cows s: tht th v, ra em, cng, mi, ngi, n xem, th, sau, khi, dng, bp, a mi ngi ti; u t ra dng in thoi, kim tra, th, cha, v, anh c vn, an ton xong cu cng. I vo pho i nhng b anh khi phng ln v c sau khi gii, thch, mnh, l bn, ca, ra, em, v, n y gip, anh Cu, a ra ai n gp anh, mnh sau cng, gii, thiu, tt c mi, ngi yu, t ra, dng, php, cha, Lnh cho nhng ngi b, thng song, Cu, cng, kim tra, kh Ci, nh v, dng, mt n, tn, cng qut, sch bn, nh, sau, khi, ngi bn; chuyn; u tin, tokugawa Cm n bn, h, nhng, sau ni. U i qun sp sng b iu khin bi tn cao su cch duy nht bn, chng khng th hi, sinh, l, nh, bi, hn, ta, nhng, mi, ngi khng, bit tn cao su Cai ang; u th mt ging, ni, xut, hin, sau, mt nng, tin, ging, trn, Th ra c chnh, l, ngi, a th l, hu cn ca c Saka v, khi c bc: th th bit h, ang b, giam di hm ngc, ng y yu cu Ngn, cn trn cao su Cai v c ly cc ad a t, ra s, nhn nhim V: ln ny v, mun lin, gip, va tay, v c c: php, thut, gip, t, ra ton, hnh, Sau, cu c, suy, ngh, ca, t shuba, khi, m hm y, ba ngi, n ngoi, doanh, tri, ln, bt; u dng php thut bin c, vo t, ra, dn, Hnh t Gia nh dng ght, i vo trong nhng Phong ch Ton, hnh Hn gy chn, dch, chuyn, tc, thi, ca, ht, nn, ch, cn cch Hoa K, vo trong, sau khi, vo bn, trong, cu, thnh, cng, cu, c Osaka, v, hai v, ho hn, khc, hay, Sau khi cu, nh kim tra v, tr ca, tn kensuke, ai nhng, khng, thy g v c kt gii nghe, xong, hai, v, ho hn hnh nh bit ch c vit di h.

I sau vn th thy mt thng, otoda bn v n xong ti dng php thut tn cng xung, nhng n, va ri loi b, nhng lnh eo, mt n sau, khi, h, n ni ca, kensuke, ai hn cng. I sn y mt trong ba v ho hn sng vi: tn cng hn nhng B, mt tn, mt n nh li li v; ngi chnh, l, Osaka, Pharma cng, chnh, l, lnh, cha, ca bn, h, v, l, ngi, ng; u nn, h, khng dm tn, cng ch, Cn ng li v, pha sau nh ngu t ra mo nhn c chng n pht, n ri, nm, ng c lin, quan mo g n cu. U m phi nhng sau khi mt! I con ri, kensuke ai bt. U tho bng che mt xung, l, ra vin, ngc, n c kh, nng bt, t v, Chnh hn cng, lm cho m lnh y bt, t ang gi to th.

https://www.youtube.com/watch?v=Elm4ZQwxMzA