I Thch 4pcs kch thc chng trnh mnh tr li khng bc, cn thn nh vy gi, tr, cao m nghe, a ch ny mt vi, ci thng, tin, hng, dn, dn, Ni, chung, l, mnh, kh, ro, tay y dn, gii ra ch, chi, 7, ngy nu, khng, Chng ta em phi ra dai, lun, t cha c tn ci ny chc l, hnh, ci, lau g y l, mnh hnh, nh, b, n em, p, nh th ny sao y Ci, ny th n to rt l nhiu Ti bit: l sau, chi, th, cng, nh, Vy thi gii, thiu, vi c, trong, gi, phi c y dng c gi, ny ta, cn phi vi, chng lun Ci, ny l, ci, ming dn, ny lm n cm gic. I ci ny mnh Dn 360 t na m, cn sng vi. I ln nhn tin m nu nh ny tn ring bn cnh, ny camera lt, ny y l, ci, l, khi dn xong th, sao n chng di chng li phi, i ch ed15 mnh thng. I theo anh em y mnh rng cng lp ln gn ang b. Li gi b, li nh N ra s c xung, quanh y ny thng hai, ln, dng, em, l s, Oppo, nh, th, ny ny c xung, quanh, lun, nhn, nhm, nh, vi, t lin, trn, tin, giy, p lng, ny, chng, xc, ca, n, gn, kn, lun vin; Ny th n chua vi ba th y ly, ba p th mnh khng dm c lm ch l, mnh thy qung co, th th, h, ly, b, h, p, th, ch, sai, nhng m mnh, khng dm khng t i ly mun khng b xc nh thoi mi Khng b xc Ni, chung l, t xt, ra ming em ci, ny ci, ny chc qua l k, nh, mnh, co, ra Anh, ang, nghe khng, sao vy x; s, g lun; u y n, mi triu mt triu mt ming, v, mnh dn, hng, hai ming, ny Ra hng gin, n khng, Ok, v by gi, mnh, dng kiu, ny nha, nghe, p, cha, pht, combo, mc n, lun c nhng, cnh lin, ny bnh vin th, dng, ci, gi, ln, cng, dn li ln y ca, leessang, lun m trong, ci b, Khun, ny th Mt l dn full combo, my hay l, ch c ging, vin khng, thi, ba ci, bnh, rn, tin, ny anh em, thy sao v, sn phm, cht lng nh, ca, mnh, em, xin, 1like, nh, Qu, p, lun, lun c, camera mc.

https://www.youtube.com/watch?v=RexsmW_CGiA