Thank you! Idol ny nhn Tin, Minh la ra y nh s c mt ci, ng, dng, rt, l, hay li cho, cc m em, cm ng dng, ny th c mi game y cm, thy kh game, cho, anh, em, coi, th, coi game sp, ti 12 C ny y Mnh s ln nghe ng, dng di video, ny nghe th, sau s c; ci, gi, nh, ny bo v; ok, cm gic, khi cm trn tay, chi, l, mnh, thy n chc, chn c l, chc chn, lun v, kiu, n l, bu bnh, n y n tay Lun th l, ci khu vc, ny khu vc, ny l by gi, ln, cn cm gic Chc tay y l, khu vc gn mt khi s, dng min Bc y nh cao su y bo v in thoi lun ci tnh, nhiu d di chuyn, li c ci. Ny n mu l, hi nhn bn bc, di chuyn, ln xung, tri, phi y: u tin, t chc, nng y c mt ci, nc g y, cn lun Gi, ny em cha y c nt test th rt hn, ny ra chng, ta s c mt ci, tay, Ch y vi: ci tn ny ti n s y ci, ny ln, xung c n s, cho khch, vi, nhng, thit b in thoi khc nhau li con c nc cho pht na cho b, ghi trn, th c Noel ri, bng, nh, thch, nh, mi, chuyn, tt, Lun ku y lun anh ni li hay, l hai a s to hn s c 2 cng taishi y quan, trng, l, ci qut, lm mt ny c; Linh, n s, rt, l, d, dng, cng, nh, hot nh s in thoi, chng, ta, lp c nhiu in Thoi c anh s, lp tay, kia, l, trc; u ri; chng, ta s; li c, l, l, phi ni, nh, ht c ny; n, vo trng, bt, rt, l di lun, l, ai em, th, lp, thm, ci, ph kin g y c na khi cm vo th N s bin thnh mt c, my cho hams, em hy iu c bit na l, anh, em c th di chuyn c ci, ny c, lm v, cha ly, ci tay cm khc, khng c nh, mnh ngh, th s, ny nhn, ci, thng, thng, Nht, l, cho.

In thoi khng c ci chc nng y li di chuyn, tri phi n, lm mt cho, v d, tao m anh, em y gn, qu ri, tao di chuyn c mt ci c vay, thng, tin, khng, khi, l cm no anh, em chng ta s, nh tr, Ny lun ny thy ci nt, ny n s, hot ng, c lun, ln, xung, tri, phi l, ci, ct, ra, c n, ln n nh, ny khng, cn phi kt, ni, Bluetooth, lun c cc; tay s, dng, anh, em c th, thay, th, ci, nt, ny v; Chng mnh bit rt l, chc lun, ln xung tri phi ln nh cao su bo v; ci joystick lp rp nh l, my ci thch khc, th s, l ba clutch da ln khu vc do tn nhit lm un li cao su n s, vo y nghe, Nhng ci game trong cc, th vo cho bn, hu ht, l, ci, duyn, ca, Android, nhanh, chi c thot, ny chp, nh, chp, mn, hnh, sau, ny canxi ri, Ny ny ny ri, chng, l, lm bn, li ci g, anh, anh, Em s, lun c th check Li chi? U iu ny! Kh l p ti cho tao. I nhn thy chu v cha khi di chuyn th mnh thy chn anh li lun, ri tao, lm y ri by gi Bit nhn. U C p y phi dng tao v, Ny ny ny ny y ch s c rt nhiu, tr, cho, anh, nghe, thy nhng, ting, ngi, chi, ly, tht ch hay, lm ci game Adventure; thm him ny game, ht, hnh, ng, lng game, GT, gi, chin, thut, ny Ti trong th c rt, l, nhiu nh nhiu, lm ci, ny mnh tm hiu li Cho, lun Messi, nh, th thao, ny y ci mc ny y mnh ti ny thy y.

I chi ht ri game Android, lun nh, Th, hai, l, tm kim cng gh. My y, my y l s phn ra c ci, mc l, bn tr ri By gi, anh, suy, ngh y bt, ngn game, lun bn, em, hay, nhng, mi, ti l vi; li nghe ton, l mt g1game, m thm mt. I vo ng nhp v thi y Kt bn. I chi nh t cu y th, em c th, mi chi game, ny; l, tm, ci game g y V y l, mt kho game kh, l, hay nhng, cnh, th ci, i nh Mnh thy c kh, l, nhiu game hay, thi, l, v, cng, p, lun Y m nhc, th c l, khng dng, i ln Cn ci s, ch tiu, cha, t khong, hai mini note: ca, pin, thi th s; ng; u 25 ta s; nh rt, l, lu nh, vy, l, anh, em, ch, em khng, lo ht, i ch nhn chc Tt ln th mnh, khng, chi c na cho, chi thoi, mi c ngy, nh, nh th, ny n bn, rt, l, p, tr, vui, chi game ti; u c: ci chng ta s c cm gi, lc, trn, ra, tn, l in thoi gi. I ta s: iu khin bng l do sp nh th, ny c hai kiu, chi bn, ht lun, my nhng lun y ri nhanh ln 30 giy by gi, ok, nghe c th, thy g y cn cm sc v; pht, th, n lun, nh y n, ny To nc x, hi nc, lun v mt tr li th, nht l, nghe xong, cng, l, nhn, n rng, dn tc ni ny.

I 25 ny n gim tip tc lun hiu c cha x, hi nc, lun, l, theo c mi, l, rt, l, thy rng, ti 25 C nhng ti 24 C cho in thoi nh nghe, l, nghin vin v s in thoi, lun khng, lo in thoi b. Lt em b n b nng s 2 t ng, vn, ang xung; Ok, i mua sc l mnh s di ci, i nghe nh, Vi c ci, ng, dng v, cc game s; lun n xn, trn y Anh, em, tha, h, m, Download, chi v; tr li Ha: Ok, ci ny, my bay, i Hn Quc lun.

https://www.youtube.com/watch?v=7ClrUploIb4